18. června 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pražský ateliér Chrama vytvořil ve středočeské obci Klokočná velmi nezvyklou přístavbu k rodinnému domu. Jmenuje se Choroš a připomíná lidové označení pro houbu rostoucí v lesích na stromech. Přízemní objekt s plochou střechou do zahrady vystupuje obývací částí s prosklenými stěnami spojující dům se zahradou. Střecha nad terasou organicky převyšuje hmotu budovy a působí jako choroš.

„Prvotní vnímání místa, zejména pak menší velikost stavebního pozemku, nás dovedlo k závěru, že je vhodné volit rozšíření stávajícího domu v co nejmenší stopě, aby nebyla plocha zahrady zmenšována a dělena další stavbou. I proto jsme přistoupili k návrhu přístavby jako veskrze do zahrady otevřeného pavilonu či altánu, který zajistí jeho uživatelům skutečně plynulé a bezprostřední propojení se zahradou. Zároveň jsme celou přístavbu umístili na pozemek tak, aby byla pokud možno skryta pohledům z veřejných prostranství a nijak tak nenarušovala stávající celek staršího a nového domku, navrhli jsme tedy jakousi přístavbu k přístavbě. Již z tohoto slovního spojení je zřejmé, že jsme tuto řadu přístaveb nechtěli dále prodlužovat, ale spíše ji zakončit zcela výrazově jinou, přesto do celku zapadající stavbou,“ uvádí architekti Martin Junek a Adam Cigler.

„Střecha přístavby svým tvarem evokuje klobouk houby. Tímto organickým pojetím se nová stavba stává jakýmsi chorošem, který se přirozeně spojuje s existujícím domem, podobně jako houba přirostlá ke stromu. Přístavba využívá stávajících prostorů v přízemí budovy a zásadně je mění včetně nosné konstrukce a přemisťuje vstup do budovy z jihu na sever. Snaží se co nejvíce využít oslunění z jihozápadu a buduje v tomto směru co největší plochu zahrady určenou k pobytu. Vedle přístavby vznikla ještě severní zahrada, která je spíše okrasná a vytváří jakousi klášterní zahradu,“ dodávají.

Jak zajímavé je ztvárnění části přístavby směrem k zahradě, tak odbytý je interiér. Nejvíce do očí bijící je výběr svítidel, který je do míst vzhledem k dalším prvkům zcela nepatřičný. Na chodbě je přisazené svítidlo z plastu, nad barem pokus s pokračování svítidla nad jídelním stolem a i celkový výběr nábytku není takový, jaký by si prostor zasloužil. I tak je ztvárnění přístavby zajímavé, i když umístění v České ceně za architekturu, kam je realizace přihlášena, je asi nereálné.

Čtěte další články na téma bydlenírekonstrukce

Foto: Tomáš Slavík
Zdroj: Chrama