3. července 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Oblíbené zlínské tržiště Pod Kaštany, které funguje ve stejné podobě od roku 1973, prošlo velkou rekonstrukcí. Pod vedením renomovaných architektů vzniklo příjemné místo pro nákup se zastíněním, vznikly dva nové vstupy do parku a nijak narušen nebyl průhled na zámek. Nový je i vodní prvek na piazzette, toalety, zastávka.

„V průběhu příprav byly organizovány participativní diskuse s prodejci, které ukázaly potřebu různorodé nabídky prodejních míst. Betonové stoly mají vyklápěcí lavici, umožňující rozšíření prodejního prostoru. Hlavní řada prodejních míst je orientována zády k hlavní komunikaci, od které se tržiště odděluje. Místa jsou kryta atypickým variabilním zastíněním, které se po ukončení prodeje zaroluje a tím splňuje požadavek památkové péče na neporušený průhled na zámek,“ uvádí autoři z ateliéru Ellement Architects.

„Protější strana tržiště se naopak prolíná se zámeckým parkem. Pro lepší prostupnost a kontakt se zelení vznikly dva nové vstupy do parku, které jsou lemovány atypickými vodními prvky s pitnou vodou. Mezi prostupy jsou instalovány stolky se slunečníky pro příležitostné prodejce a drobný mobiliář. Ve východní části trhu je pevná střecha, která umožňuje další způsoby prodeje, případně konání jiných aktivit v prostoru tržiště,“ dodávají.

Výsledek rekonstrukce je jednoznačně velkým vzorem pro další města, která by se měla inspirovat a podobné prostory obdobně rekonstruovat nebo pro občany ve městě zřídit. Bonusem rekonstrukce je nové zastřešení zastávky hromadné dopravy, toalety, rezervoár užitkové vody i piazzetta s nerezovým objektem fungujícím jako mlhoviště. Projekt se zaslouženě dostal do finále České ceny za architekturu.

Čtěte další články na téma Zlínrekonstrukce

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Ellement Architects