28. června 2010 –– architektura –– Ivana Kolomazníková

Mexiko, aktivní protagonista ve světě úsilí o vyřešení hlavních problému lidstva, se účastní na světové výstavě Expo 2010 v čínské Šanghaji s heslem Žít lépe. Mexická vláda postavila pavilon na 4000 metrech čtverečných, který se snaží najít lepší formy soužití. Své návštěvníky zaujme originálním řešením střechy, na níž létají barevní draci.

Mexický ateliér Slot z Mexico City vyhrál mezinárodní soutěž na návrh mexického pavilonu pro Expo 2010. Design pavilonu vzešel z myšlenky reprezentovat Mexiko přes tradiční prvky, které ještě nebyly využity na žádné výstavě. Návrh je zaměřen na myšlenku vytvoření kusu zeleně na půdě výstavy Expo, který zároveň reprezentuje mexickou posedlost nabídnout vlastním obyvatelům lepší životní úroveň pro města v rámci obnovy zeleně, spíše než vytváření kvalitní zástavby.

Hmotu mexického pavilonu tvoří svah, který se transformuje na náměstí – veřejný prostor – jako gesto pro výstavu Expo. Prostor je rozdělen do tří úrovní, které představují různé okamžiky z městského života v naší zemi. Minulost je zastoupena na soklu, současnost na vstupním podlaží a budoucnost na platformě.

Hlavním znakem návrhu pavilonu jsou papalotes neboli draci, slovo, které v překladu znamená motýl, používá se jako symbol, který propojuje mexickou a čínskou kulturu. Díky svému umístnění v centrální poloze výstaviště mezi americkými pavilony a orientaci k náměstí lze mexický pavilón vidět z dálky a pestré jeho barvy přitahují pozornost návštěvníků.

Návrh pavilonu umožní podívat se do budoucnosti za oblastmi, které jsou plánovány speciálně pro volný čas, obnovu parků a zelených ploch, kde by se mohli setkat nové generace s „lepším životem“. Centrální prostor interiéru pavilonu zavede návštěvníka do Mexika, ukáže mu jeho přírodu a města, vztah města, jeho obyvatel a dědictví. V pavilonu se nachází také restaurace, která nabízí mexické gastronomické bohatství.

Čtěte všechny články na téma Expo 2010

Foto a zdroj: Mexico PavilionSlot