2. listopadu 2010 –– architektura –– Magdalena Nováková

Uznávaný architekt Josef Pleskot představil projekt znovu využití a záchrany dolní oblasti Vítkovických železáren v Ostravě. Průmyslový areál bude proměněn v industriální vzdělávací park s možností kulturního i sportovního vyžití. Jde o první takto rozsáhlý projekt revitalizace průmyslového areálu v ČR. Brána zájmového území by se mohla otevřít již v roce 2013.

Průmyslový areál vyhlášených Vítkovických železáren z 19.století se rozprostírá na území 153 hektarů a ukončil výrobu surového železa v roce 1998. V roce 2002 byl spolu s dolem Hlubina prohlášen Národní kulturní památkou a v roce 2008 se stal součástí Evropského kulturního dědictví. Zájmové území Národní kulturní památky se rozprostírá na území 10 hektarů.

Po dvou letech společného jednání architekta Josefa Pleskota a ředitele Vítkovických železáren Jana Světlíka se sny o přeměně území začaly měnit v realitu. Projekt revitalizace je rozdělen do několika fází realizace. První fáze je zaměřena na rekonstrukci a reaktivaci tří hlavních zájmových objektů, plynojemu, šesté energetické ústředny a první vysoké pece.

Rozsah celého projektu je však mnohem větší. Bude nutná úprava infrastruktury, urbanistické členění území, v přípravách je vybudování univerzitního kampusu Svět techniky s obory technickými, humanitními i uměleckými, stavba golfového areálu na haldě Habrůvka, nebo dokonce největší strukturované okružní křižovatky v Česku.

V současné době již probíhají práce na přeměně stávajícího plynojemu v multifunkční aulu. Po vyzdvižení vrchlíku bude realizována vestavba samotné auly do prostoru tak, aby okolní ocelová konstrukce byla zachována, pouze zrestaurována. V prostorách auly bude situována galerie, kongresový sál, kavárna a zázemí.

Rekonstrukcí a rozšířením bývalé šesté energetické ústředny vznikne budova vědeckého a technologického centra Svět techniky. Objekt se zrcadlovou fasádou bude jakýmsi hlavním moderní prvkem celého areálu. Důraz je kladen především na rafinovaný optický vjem odrazu okolních ocelových konstrukcí, spojení zrcadlového odrazu s realitou. Objekt nabídne prostory pro vzdělávání, výstavní a promítací prostory, přednáškový a divadelní sál, galerie se stálou i proměnnou expozicí. V další fázi bude zrekonstruována první vysoká pec spolu s technologickým zařízením.

Význam projektu je především v zachování technické památky, která je historickým dokladem zachovaného původního technologického toku uhlí, koksu, železa a učební rekvizitou původní mechanizace pro mladé generace. Projekt je financován dotacemi ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši 500 miliónů korun. Více informací o projektu najdete na videoprezentaci na projektu Gaaleriie.

Foto: Alena Hanzlová
Vizualizace:
AP Atelier
Zdroj: Gaaleriie