5. dubna 2011 –– architektura –– Ondřej Krynek

Rakouské studio Coop Himmelblau, proslulé svým dekonstruktivistickým architektonickým přístupem, bylo vybráno jako vítěz soutěže o design parlamentní budovy pro albánské hlavní město Tirana. Nová budova připomínající kosmickou stanici bude postavena na ploše 28 000 metrů čtverečních a má být díky prosklenému jednacímu sálu prototypem veřejnosti otevřené parlamentní budovy.

I když se někomu může zdát překombinovaná či dokonce ošklivá, vídeňské architektonické studio Coop Himmelblau navrhlo hi-tech budovu v přesně jejich tolik uznávaném architektonickém stylu. Podle studia má být budova otevřená veřejnosti, transparentní a nabádat k veřejnému spolurozhodování s občany státu. „Náš design nového Parlamentu v Tiraně v Albánii stojí na transparentnosti demokracie,“ potvrzuje Wolf D. Prix, ředitel designu a CEO ve studiu Coop Himmelblau. Napomoci tomu má i umístění podél hlavní osy města v blízkosti dalších vládních institucí.

Design budovy se opírá o tři hlavní myšlenky. První je vytvořit výraznou budovu v této hojně zastavěné městské části. Druhou je navrhnout multifunkční budovu, která bude zároveň kompaktní s jednacím sálem a parkem na jižní straně. Třetí je snaha demonstrovat využití pasivní i aktivní energie, tedy zachytávání přírodních zdrojů, využití obnovitelných zdrojů energie a zmenšení závislosti na fosilních palivech. Pomoci tomu má i stínění děrovaným pláštěm, tepelná izolace, přirozená ventilace a ochrana proti hluku.

Ve skutečnosti se budova skládá z více samostatně až sochařských prvků kosmických kovově chladných vzhledů, které mají také reprezentovat odlišné politické názory pod jedinou střechou. Jádrem budovy je parlamentní sál umístěný v proskleném kuželu kvůli transparentnosti ustanovené v zákonech. V interiéru je okolo sálu vedeno i několik ramp a schodišť kudy mohou i běžní občané nahlížet na probíhající jednání. To mohou sledovat i z veřejného prostranství z venku, které sjednocuje všechny budovy. Hlavní vchod je masivním kovovým kuželem esteticky sloužícím jako protipól jednacímu sálu.

Foto a zdroj: Coop Himmelblau