6. června 2011 –– architektura –– Ondřej Krynek

V Londýně vyrostl speciálně pro uplynulou Chelsea Flower Show nezvyklý pavilon pojmenovaný podle sponzorů Times Eureka. Architektonické studio Nex a zahradní designér Marcus Barnett jej navrhli z buněčných stěn připomínající mikroskopický pohled na list a postavili jej z přírodních materiálů. Nyní se přesune za Londýn.

Zahradní designér Marcus Barnett navrhl společně s britským studiem Nex Architecture nečekaně působivý přírodní pavilon založený na naprosto stejné struktuře jakou mají listy. Použili k tomu speciální výpočty a navrhli konstrukci připomínající buničitou strukturu žil listů. Celá stavba je složena ze dvou konstrukčních prvků 140 milimetrů silného dřeva a 50 milimetrů silných spojů z recyklovaného plastu.

Pavilon Times Eureka, nazvaný podle investorů britského deníku The Times a jeho vědeckého měsíčníku Eureka, zkonstruovala podle následného počítačového propočítání na předem stanoveném algoritmu společnost Buro Happold. Stavba vybavená několika smrkovými lavičkami má demonstrovat úctu k přírodě a jejímu přínosu společnosti, vědě, medicíně a výrobě léčiv.

I když se zprvu nezdá, celý pavilon je krytý čirým sklem přičemž při dešti je voda odváděna žílami ve struktuře stavby přímo do země. Plastové kroucené elementy krom zpevnění konstrukce slouží k rozptylování ostrého slunečního světla. I když byla stavba koncipována pro již uplynulou květnovou Chelsea Flower Show, bude přestěhována na letní sezónu do královských zahrad Royal Botanical Gardens v Kew do Richmondu za Londýn.

Čtěte všechny články na téma pavilon

Foto a zdroj: NexMarcus Barnett