4. března 2012 –– architektura –– Karel Marek

Beijing Bohai Innovation City reprezentuje nový model kompaktního urbanistického návrhu šetrného k životnímu prostředí a orientovaného na pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Projekt je vítězným návrhem architektonického studia SOM (Skidmore, Owings & Merrill LLP) z Chicaga, které již několik podobných projektů uskutečnilo a vychází z celkové vize studia o městském a územním plánování.

Beijing Bohai Innovation City je jedním z řady projektů, jež jsou plánovány v okolí rychlodráhy, která spojuje Peking s přístavem Tianjin. Tato atraktivní čtvrť by se měla stát sídlem vedení společností, které již působí nebo plánují působit v jednom z ekonomicky nejvíc prosperujících regionů Číny Bohai Rim.

Čtvrť se bude rozkládat na celkové ploše asi 1 760 hektarů, přičemž značná část bude patřit zeleni a veřejným prostorám. Urbanistický návrh počítá s umístěním administrativních center a kancelářských budov okolo zastávky rychlovlaku, na něž budou přímo navazovat další čtvrtě, kde budou umístěny školy, obchody, služby a bytové domy. Díky vhodnému uspořádání tato nová uliční síť propojí okolní pracoviště, školy, kulturní zařízení a ubytovací kapacity, které tak budou výborně dostupné pěším a cyklistům, čímž se výrazně omezí automobilová doprava.

Urbanistický návrh by měl vytvořit multi-modální dopravní síť, která je tvořena vhodně umístěnými stanicemi rychlovlaku, metra a autobusu. Díky tomu bude možné k přepravě obyvatel využívat až 80 procent alternativních druhů dopravy. Zejména pak cyklistické, pěší a veřejné. Stávající pozemní komunikace zapadnou do návrhu díky šachovnicovému uspořádání ulic, které si dává za úkol zlepšit dopravní napojení ke stanici rychlovlaku a vytvořit zajímavé průhledy do okolní krajiny.

„Bohai Innovation City ukazuje nový model rozvoje města orientovaného na veřejnou dopravu, a to v nebývalém rozsahu,“ říká hlavní projektant Thomas Hussey. „Studiu SOM se podařilo navrhnout městskou část s lidskou tváří, šetrnou k životnímu prostředí a se širokou možností využití,“ píší ve svém prohlášení zástupci městského obvodu.

Čtěte všechny články na téma urbanismus, město, ČínaSOM

Foto a zdroj: SOM