15. března 2012 –– architektura –– Karel Marek

Švédská společnost Plantagon přišla s novým způsobem pěstování zeleniny přímo ve městech. Navrhla unikátní městské skleníky, které svým vzhledem připomínají obří disko koule a mají vyřešit problém s nedostatkem čerstvé kvalitní zeleniny, která se kvůli úbytku zemědělských ploch, zvyšování cen za dopravu a omezeným možnostem zemědělců a farmářů stává nedostatkovým zbožím.

Základem kulovitého skleníku, jehož tvar je navržen tak, aby maximalizoval přísun světla, je pomalu točící se spirála, která zajišťuje pohyb stovkám až tisícům boxů se zeminou a rostlinami. Celý koncept funguje tak, že boxy se pomocí kolejnic na spirále pomalu pohybují vzhůru, přičemž po dosažení nejvyššího bodu spirály by měla být zelenina dostatečně zralá, a tedy připravená ke sklizni.

Skleníky je možné postavit ve třech velikostech. Nejmenší mají v městských čtvrtích zajišťovat zeleninu pro každodenní potřebu, středně velké najdou své uplatnění na vhodných místech na okraji městských center a budou určeny například pro zásobování místních obchodů a restaurací a rozlohou největší skleníky budou na okrajích měst, kde mají sloužit zároveň jako velkoprodejny svých produktů.

Díky vertikálnímu uspořádání nebudou skleníky zabírat zbytečně velké plochy. Například skleník s rozlohou 10 tisíc metrů čtverečních by měl odpovídat asi 100 tisícům metrů čtverečních klasické obdělávané půdy. Nová technologie navíc myslí na životní prostředí. Při zásobování energií budou skleníky využívat svého umístění ve městech, kde budou čerpat přebytečné teplo ostatních budov a zpracovávat vyprodukovaný oxid uhličitý a bioodpady.

Nápad už se dočkal celé řady ocenění, například vítězství v mezinárodní soutěži Globe Forum v roce 2009. Projekt se brzy dočká své první realizace. Před několika týdny byl položen základní kámen ke stavbě skleníku ve švédském Linköpingu. Další realizace jsou v plánu.

DesignVid.cz nabízí video