12. srpna 2012 –– architektura –– Ondřej Krynek

Severofrancouzské město Caen připravuje rozsáhlý urbanistický plán zástavby ostrova přímo v centru města, kde mají vyrůst krom zeleného parku i obchody, bydlení, škola, studentské ubytovny, restaurace, kavárny a další užitečné objekty. To vše promícháno do podoby různě vysokých budov a pokryté zelení. Caenhattan má být malý francouzský Manhattan.

Asi 120tisícové město Caen najdete na severozápadě Francie kousek od kanálu La Manche. V jeho centru se nachází poloostrov, jehož cíp je teoreticky ostrov se čtyřmi přístupovými cestami. Projekt pro zastavění tohoto ostrova s rozlohou 114 tisíc metrů čtverečních připravuje na vyžádání dánské architektonické studio JDS, které projekt pojmenovalo Caenhattan, což jasně evokuje americký Manhattan.

Přes velké množství obytných a kancelářských budov, které je v plánu na místě vybudovat, by se však měl francouzský ostrov od toho amerického dle JDS výrazně odlišovat. JDS navrhli aplikovat na ostrov městskou mřížku ulic a zároveň z místa vytvořit jakési zelené údolí, i když uměle pomocí budov. Na ostrově má tedy vyrůst několik skupin objektů s různými druhy využití, které se však nebudou od sebe oddělovat a vzdalovat, ale naopak se mají prolínat.

Již nyní se ostrov připravuje na výstavbu vysokých obytných domů s půdorysem čtverce, které svým nahuštěním v cípech a postupně rostoucí výškou budou získávat více oslunění i efektní vizuální podobu. Na ostrově najdeme i jednu obytnou budovu s nádvořím tvaru X a jednu kulturní budovu ve tvaru X. Chybět nebude ani univerzita, ubytování pro studenty, skate park, galerie, kavárny, promenády, mola pro jachty a čluny. To vše se zelenými střechami, aby zeleň byla ústředním bodem celé oblasti.

Čtěte všechny články na téma FrancieJDS

Foto a zdroj: JDS