30. listopadu 2012 –– architektura –– Karel Marek

Hudson Square na Manhattanu v New Yorku se promění v sociálně, ekonomicky a ekologicky samostatně udržitelnou čtvrť. Chodci na prvním místě, méně aut, více zeleně a dostatek ploch pro pouliční umělce jsou hlavními prvky urbanistického plánu od Mathews Nielsen Landscape Architects.

Hudson Square je čtvrtí, kde se dříve nacházely průmyslové areály tiskařských firem a vydavatelství. Nyní je centrem kreativních průmyslů v New Yorku a pracuje zde více než 35 000 profesionálů v médiích, komunikaci a designu. Tento návrh se snaží tuto čtvrť maximálně zpřístupnit pěším a napojit na okolní čtvrtě – SoHo, Tribeca a Greenwich Village. Nově je řešeno napojení na blízký Hudson River Park.

Návrh počítá s úpravou veřejných prostranství tak, aby podporovala sociální interakci a poskytovala dostatek míst k odpočinku pro místní obyvatele a pracující. V ulicích bude vysazeno více zeleně, zklidněná doprava, chodníky budou sloužit opravdu jen pěším, a ne jako parkoviště aut, a maximalizována bude také podpora lokálních obchodníků. Součástí veřejných prostranství budou i plochy a místa pro pouliční umělce.

Jako velmi platná se ukázala spoluúčast a participace zainteresovaných stran a obyvatel. Již od počátku projektu studio Mathews Nielsen Landscape Architects pořádalo diskuze a setkání, jejichž výsledky se výrazně podepsaly pod podobu finálního návrhu. Na projekty v první fázi projektu je vyhrazeno 27 milionů amerických dolarů, tedy asi půl miliardy českých korun, a očekává se, že tyto projekty budou dokončeny v roce 2017.Nový urbanistický plán pro Hudson Square Nový urbanistický plán pro Hudson Square Nový urbanistický plán pro Hudson Square Nový urbanistický plán pro Hudson Square

„Veřejná prostranství v okolí Hudson Square budou brzy odrážet kreativitu, kterou pomáhají utvářet instituce a podniky v okolí. Celé prostředí pro chodce se zlepší a stane krásnějším tak, aby nabízelo dostatek aktivit místním, zajišťovalo bezpečnější pohyb po ulicích a přilákalo prodejce a obchodníky do této rozvíjející se čtvrti,“ říká Ellen Baer, prezidentka Hudson Square Connection.

Čtěte všechny články na téma New Yorkurbanismus

Foto a zdroj: Mathews Nielsen Landscape Architects