18. listopadu 2013 –– architektura –– Alžběta Stodolová

Po pouhých dvou letech výstavby bylo veřejnosti plně otevřeno mezinárodní letiště v historicky významném gruzínském městě Kutaisi. Futuristický projekt z dílny nizozemského ateliéru UNstudio nese jméno středověkého krále Davida Stavitele. Jedná se o velmi elegantní vstupní bránu do malého kavkazského státu, která doplňuje skupinu mnoha moderních staveb rozesetých po celé zemi.

Amsterdamské studio, které vede architekt Ben van Berkel a urbanistka Caroline Bos se ve své tvorbě zaměřuje na trvale udržitelnou architekturu ve smyslu ekonomické, sociální a ekologické udržitelnosti. Jejich návrh v sobě reflektuje gruzínské tradice a místní architekturu. UNStudio vytvořilo komplexní plán využití plochy o 12 000 metrech čtverečních včetně jejího budoucího rozvoje. Součástí projektu je odbavovací hala, kanceláře zaměstnanců, meteorologická stanice, přistávací dráhy a 55 metrů vysoká řídící věž.

Tvar terminálu pro cestující má symbolizovat veřejný pavilón či bránu. Jeho objem je strukturován kolem centrálního vnějšího prostoru, který slouží odlétajícím pasažérům. Hlavním určujícím prvkem exteriéru jsou dva výrazné ostře tvarované červené rohy, které napomáhají orientaci při příjezdu z jedné strany budovy i příletu ze strany druhé.

Dobře prosvětlený interiér funguje díky centrálnímu vnějšímu prostou a výraznému designu zastřešující struktury jako nekončící kolotoč pohybu cestujících. Půdorysné členění je jednoduché s jasným oddělení místa pro přilétající a odlétající pasažéry.

Řídící věž vhodně doplňuje estetické vyznění areálu letiště. Její plášť uchycený na betonové nosné konstrukci je tvořen perforovanou fasádou využívající vítr pro odvětrávání. Futuristický design věže je zvýrazněn umístěním LED světel mezi jádrem a pláštěm tak, že za soumraku a svítání, při každém kolísání větru, věž mění intenzitu a barvu osvětlení. V jejím nejvyšším patře se nachází místnost s výhledem 360 stupňů navržená pro pohodlí a optimální koncentraci operátorů.

Čtěte další články na téma GruzieUNStudio

Foto a zdroj: UNStudio