8. září 2014 –– architektura –– Matěj Beránek

Rekonstrukce hospodářského statku nedaleko Ústí nad Labem pro dřevozpracující společnost Jacer proměnila zchátralou konírnu a stodolu. Architektonické studio 3+1 Architekti se zaměřilo na zachování možného pro novou, proměněnou funkci. Budova stodoly nově slouží jako školicí středisko společnosti, konírna jako výstavní prostor.

Celý hospodářský objekt v obci Předlice byl založen v druhé polovině 19. století s poměrně velkorysými rozměry. Jeho rozklad však začal o sto let později, za komunismu, kdy mělo statek ve své režii JZD. A jak tomu bylo tou dobou ve všech podobných objektech po republice, i zde vše postupně chátralo navzdory stálému využívání. Kondici objektu nezachránila ani revoluce – spíše naopak, statek byl od devadesátých let zcela bez správce a zdálo se, že jeho budovy budou muset být strženy.

S tímto scénářem počítal i nový investor ve svém projektu přeměny statku pro vlastní potřeby. S tím ovšem nesouhlasila přizvaná architektonická kancelář 3+1 architekti, kteří v objektu neviděli jen ruiny, a rozhodli se díky vyhovujícím prostorovým dispozicím statku zachovat jeho dvě hlavní budovy – padesátimetrovou konírnu lemující západní hranici pozemku a o dvanáct metrů delší stodolu na straně jižní. Architektům se podařilo zachovat obvodové zdi budov, kterým vdechli nový život, a tím i původní ráz a měřítko statku.

U obvodové zdi stodoly byly vybourány obě kratší strany a již existující otvory, jež dříve sloužily jako vjezdy, byly přebudovány na hlavní vchody a velká okna do nového školicího střediska. Objem stodoly rozšířili architekti o dřevěnou přístavbu. Tvar její střechy s východně orientovanými světlíky má zároveň odkazovat na typus často využívaný v průmyslovém okolí. Celkově přišla tato přestavba na 25 milionů korun.

Podstatně méně nákladná byla přestavba konírny. Její budova dlouhou řadu let chátrala dokonce bez střechy. Kamenná obvodová zeď proto musela být důkladně opravena a přespárována. Architekti ji navíc zevnitř vyztužili masivními betonovými rámy. Pro funkci výstavního prostoru je potřeba velké množství slunečního světla – to vniká do budovy proskleným hřbetem valbové střechy. Díky důrazu kladenému na jednoduché stavební a materiálové úpravy při zachování maxima původního tato konverze přišla na 7 milionů. Do budoucna se počítá s dostavbou dalších staveb.

Čtěte další články na téma rekonstrukcekonverze

Foto a zdroj: 3+1 Architekti