20. března 2015 –– architektura –– Ondřej Krynek

Slavný architekt a vizionář Vincent Callebaut představil další ze svých projektů budoucnosti. V italském Římě navrhl ekologicky soběstačnou městskou část Citta della Scienza. Jeho cílem bylo vytvořit příklad nového druhu urbanizace s velkým důrazem na utržitelnost a aspekty komfortního žití.

Vincent Callebaut se inspiroval v land artu a ekologických městských čtvrtích. Ve svém návrhu o 35 000 metrech čtverečních užitné plochy pro Řím vsadil na biologickou rozmanitost, multifunkční objekty, vlastní samosprávu občanů a podporu multikulturní společnosti. Hlavním cílem bylo vytvořit symbiózu mezi člověkem a přírodou. Vybral si městskou část poblíž muzea MAXXI, kterému regeneruje vojenskou minulost.

Celý projekt je postaven na šesti základních pilířích principu designu. Jako hlavní je vyzdvižena korelace kontextu a průmyslové historie místa. Do místa byste se měli dostat přes řadu veřejných prostranství, cesty jsou pak lemovány stromy. Druhou základní myšlenkou je vhodná variace budov od bytových domů až po veřejná parkoviště a vlastní náměstí. Vyzdviženy jsou flexibilní a multifunkční prostory určené pro prodejny, umělce, galerie, bary, řemeslníky i restaurace.

Čtvrtým důležitým pilířem je zeleň, která je zastoupena alejemi plných stromů a intenzivní novou výsadbou. Střechy domů i balkony by sloužily jako komunální potravinářské sady či aromatické zahrady. Pátým bodem je bio udržitelnost zahrnující zavlažování dešťovou vodou, výroba fotovoltaické elektřiny, kontrola mikroklimatu, recyklace odpadu a energetická účinnost budov. Posledním důležitým bodem je sociální mix bytových jednotek.

Čtěte další články na téma architekturaVincent Callebaut

Foto a zdroj: Vincent Callebaut