30. ledna 2016 –– architektura –– Jakub Sochor

Slovenská národní galerie (SNG), jejíž součástí jsou monumentální výstavní prostory přemostění od architekta Vladimíra Dedečka, podstoupí rozsáhlou rekonstrukci. Děje se tak patnáct let po uzavření zmíněného přemostění, k němuž vedl havarijní stav objektu způsobený původní nedůslednou stavební realizací či použitím méně kvalitních materiálů.

Havarijní stav, který byl nastíněn úvodem (a k němuž přispěla také problematická oprava zasklené střechy), vedl k uzavření výstavních prostor přemostění, které započalo 1. březnem roku 2001. Tím bylo odstaveno z provozu zhruba 1 800 metrů čtverečních výstavní plochy určené zejména na dočasné výstavy. Přemostění – monumentální objekt s horizontálně členěnými hmotami přesahujícími sousední objekty – tak bylo po 24 letech shledáno nepoužitelným pro výstavní účely.

Uzavření prostor vyvolalo kritickou vlnu z řad obyvatelstva, hlavního architekta města a části odborné veřejnosti. Ještě v roce 2001 však došlo k realizovaní investičního záměru rekonstrukce a modernizace, respektive dostavby stávajícího areálu SNG, jenž byl iniciován vedením SNG a Ministerstvem kultury SR.

V letech 2004 až 2005 byla uskutečněna rekonstrukce a modernizace Esterháziho paláce, provedená podle projektu architektky Rosice Borščové. Ačkoli stavební záměr z roku 2001 navrhoval pouze nevyhnutelné opravy výstavních prostor, došlo nakonec k zásadnímu přehodnocení celku, provedenému za účelem takzvaného rozvojového modelu SNG, dle nějž se měla instituce proměnit v multifunkční galerijní pracoviště odpovídající evropským standardům tohoto století.

Dlužno podotknout, že k přehodnocení prostorového konceptu areálu přispěly rovněž hrozba povodní na Dunaji a havárie městského vodovodu v říjnu roku 2004, jež měla za následek poškození předmětů galerijní sbírky uložených v suterénu depozitáře.

Konkrétnější představy o budoucnosti komplexu SNG přinesla až druhá architektonická soutěž (2005), která byla vypsána na rekonstrukci a modernizaci areálu galerie. Soutěž, jejíž porotě předsedal architekt Gustav Peichl, měla zpřísněné podmínky na nové funkční nároky výstavního komplexu. Prvenství tehdy obsadil ateliér Architekti BKPŠ Kusý – Paňák, jejichž projekt byl zhotoven v roce 2008. Návrh zahrnul expoziční a společenské prostory, knihovnu, depozitáře a správu.

Dlouho očekávaný počin, tedy rekonstrukce Slovenské národní galerie včetně opětovného zprovoznění přemostění, nyní dostává hmatatelné kontury, neboť návrh ateliéru Architekti BKPŠ Kusý – Paňák je v současnosti realizačním projektem. Rekonstrukce by měla být hotova do tří let.

Čtěte další články na téma galerie, rekonstrukceVladimír Dedeček

Foto: Architekti BKPŠ Kusý – Paňák
Zdroj: Slovenská národní galerie