15. února 2016 –– architektura –– Nora Behová

Architekti ze studia Dominique Coulon & Associés postavili komunitní centrum v malé vesničce Venarey-Les Laumes ve francouzském Burgundsku. Budova táhnoucí se podél železnice pod svou střechou poskytuje prostory jeslím, školce, kongresovému a kulturnímu centru, turistické kanceláři a mezi-generačnímu klubu.

Hlavním posláním architektů bylo vytvořit návrh, který svede dohromady několik tak rozdílných institucí do jednoho dynamického celku. Důležitým aspektem bylo mj. definovat vztah mezi budovou a kolejemi, podél kterých se podlouhlé centrum rozkládá, a zároveň zaručit, že jeho uživatelé nebudou rušeni hlukem z projíždějících vlaků.

První patro stavby působí, jako by se vznášelo nad téměř průhledným přízemím, a právě tyto dva objemové prvky tvarované různě lámanými stěnami jsou základem designu celé budovy. Strana orientovaná k železnici je víceméně jednolitá a tvoří tak jakousi bariéru mezi centrem a kolejemi. Na druhé straně je naopak rozdíl v zakřivení zdí obou pater výraznější a vytváří tak příjemný otevřený prostor kolem hlavního vchodu.

V prosvětleném proskleném přízemí sídlí turistická kancelář a společenské místnosti, v klidnějším prostoru pak jesle a seniorský klub a v prvním patře školka s interním dvorem. O jeho poloze při pohledu zvenčí napovídá „proděravění“ budovy malými nepravidelnými otvory ve tvaru kosočtverců, kudy ven lehce prosvítá jeho žluté zbarvení.

Celá fasáda je z betonu namodralého odstínu a tvořena trojúhelníkovými fragmenty, jejichž střídavé lesklé a matné provedení vytváří zajímavou světelnou hru, díky které působí stavba během dne různými dojmy. Interiéry jsou vyvedeny v moderním minimalistickém provedením, s různými typy sezení v modré a žluté barvě a se střešními okny v prostorách školky.

Čtěte další články na téma Franciearchitektura

Foto a zdroj: Dominique Coulon & Associés