14. června 2016 –– architektura –– Lenka Hlaváčová

Tate Modern vzniklo v Londýně v roce 2000. Zásadní dopad mělo na městský design a části South Bank s Southwarkem. Založení nejnavštěvovanějšího muzea moderního umění byl velký přínos pro město, protože ovlivnilo kulturní, umělecký a společenský život. Dne 17. června dojde ke slavnostnímu otevření rozšíření muzea o nový Tate Modern od Herzog & de Meuron.

Změna muzea bude velice významná, protože posune o stupínek výš architekturu i úroveň životní prostředí ve čtvrti. Vznikne nový, vylepšený, otevřený veřejný prostor díky propojení Southwarku s nábřežím Temže. Přibude nový vstup na jih a také severojižní průjezd díky kterému se lidé mohou dostat od řeky Temže směrem na jih do ulice Sumner a odtud do městské části Southwarku.

Tate Modern patří mezi nejnavštěvovanější muzea moderního umění na světě. V budoucí rekonstrukci je vizí vytvořit místo, kde se prolínají umění různých století. Doplňující vzdělávací informace se budou promítat na displeji. Očekává se posílení vazby mezi muzeem a jeho lokalitou.

Tvůrci vytvořili ve velice úzké spolupráci s muzeem úzké vyřezávané kusy s neobvyklými parametry. Následné spojení těchto linií má za výsledek tvar pyramidy s kombinovanou geometrií v rámci staveniště a stávající budovy. Pozoruhodné podzemní  nádrže na olej jsou ve středu pozemku. Obrovské rozměry stávajícího objektu fungují díky strojovnám v podzemí. Zde najdeme i olejové nádrže, které tvoří základ stavby a odsud se vyvíjí strukturně dál. Neplní jen funkci základu budovy, ale také jsou velice důležitým bodem  pro intelektuální a kurátorské přístupy: Ten je nezbytný pro správný chod muzea na počátku 21. století. Přístupy vyžadují širokou škálu galerijních prostorů různých velikostí.

Rekonstrukcí došlo k zdvojnásobení prostor galerie. Tate Modern obsahuje různorodou sbírku veřejných prostorů určených pro relaxaci a zamyšlení návštěvníků. Tyto prostory jsou situovány v celé budově a propojeny veřejným oběhovým systémem stoupající přes budovy.

Tvůrci chtěli stavbu viditelnou ze severu. Začlenění projektu do panoramatu města patři mezi jeden z nejdůležitějších cílů projektu. Nesmělo se zapomenout ani na snadnou orientaci návštěvníků uvnitř budov i v přilehlém okolí.

Starý a nový Tate Modern má za úkol působit a fungovat jako celek. Použitím stejných cihel a zdiva se dosáhlo vytvoření perforovaného cihlového obalu, přes který je ve dne světlo filtrováno a v noci díky této struktuře budova září. Zdivo je položeno na šikmých plochách za účelem vyzdvihnout čistou geometrii objektu. Skládá se z tuhého a masivního materiálu, kteří tvoří závoj pod kterým je betonový skelet budovy. Změny na fasádě závisí na úhlu pohledu pozorovatele. Kontinuální zábal z děrovaného zdiva je rozdělen horizontálními řezy, které byly důkladně promyšleny už při projektování stavby. Slouží k zajištění přísunu denního světla a také přirozeného větrání do vnitřních prostor. Výsledkem celého projektu je symbióza všech prostorů, které tvoří  nezapomenutelné místo ve městě a navíc jedinečné panorama Londýna.

Čtěte další články na téma TateHerzog & de Meuron

Foto a zdroj: TateHerzog & de Meuron