4. září 2016 –– architektura –– Jakub Sochor

Brněnský kostel svatého Jakuba, jedna z nejcennějších tuzemských památek pozdní gotiky, je pozoruhodným bodem střetu mnoha architektonických tradic, včetně osobitého vkladu Bohuslava Fuchse. Po provedení rozsáhlé rekonstrukce, zahrnující opravu elektroinstalace a zajištění statiky, osloví také zpřístupněnou věží, jež skýtá unikátní dvojité točité schodiště.

Svatojakubský chrám představuje syntézu rozličných architektonických a stylových principů, jež pramení ve třetí čtvrtině 15. století, kdy probíhala výstavba presbytáře opatřeného trojbokým závěrem a centrováním hlavního oltáře, které umožňuje prohlídku prostor v ploše celého chóru. Kromě architektury, jíž dominují vápencové sloupy, zaklenutí s pestrou sítí žeber a přípory doplněné skulpturami, jsou v této části chrámu k vidění renesanční náhrobní kameny, které pocházejí z areálu svatojakubského hřbitova, a barokní pomník vojevůdce Jeana Louise Raduit de Souches.

V roce 1502 započala výstavba trojlodí, jíž řídil tehdejší vedoucí svatojakubské hutě, mistr Anton Pilgram. Budování chrámových lodí bylo zahájeno od severní stěny, jejíž součástí jsou kaple a prostory sakristie. V roce 1515 však kostel vyhořel, načež byl dostavován po celé 16. století – stavební vývoj chrámu ukončilo zhotovení renesanční kupole, postavené v roce 1592 dle návrhu brněnského tesařského mistra Šimona Taucha.

Ačkoli proces budování chrámu ustal na konci 16. století, postihla interiér kostela barokizace (18. století), jež po sobě zanechala sedm bočních oltářů, kostelní i chórové lavice a varhany. Z této doby pochází rovněž konstrukce krovu, jehož vstupní část je nyní součástí muzeální expozice. Z pozdějších stavebních zásahů, které mají vliv na dnešní architektonickou tvář kostela, nutno vyzdvihnout regotizaci objektu, jež probíhala v letech 1871 až 1879.

Posledním tvůrčím zásahem, který doplnil tvarový aparát chrámu o nové prvky, je stavební činnost architekta Bohuslava Fuchse, jenž v roce 1964 opatřil prostor na chóru dvěma betonovými monolity. Dílo zahrnuje sloup, který se stal organickou součástí barokního pomníku Jeana Louise Raduit de Souches, a niku, jíž byl zazděn vchod do někdejší hřbitovní kaple (ta byla zbořena v roce 1874, v rámci výše nastíněné regotizace kostela).

Zvláště v případě druhého počinu jde o harmonické a vůči architektonickým formám okolí citlivé dílo, neboť provedená nika řeší provozně-funkční účel – zaslepuje vstup do kaple – a nadto rozvijí motiv lomeného oblouku. Monolit totiž hmotově odpovídá dvoukřídlým, v exteriéru kostela zachovalým dveřím gotizující formy.

Kromě vstupní části krovu je součástí letos zpřístupněné muzeální expozice rovněž multimediální prostor, přičemž obzvlášť pozoruhodným aspektem prohlídkové trasy je unikátní dvojité točité schodiště, zbudované v roce 1581 a vyznačující se 183 schody rozdělenými do dvou vzájemně neprůchozích spirál.

Rekonstrukce chrámu byla z osmdesáti procent financována prostřednictvím grantu Finančních mechanismů EHP/Norsko – Program CZ 06 – Kulturní dědictví a současné umění – programová oblast č. 16: Zachování a revitalizace kulturního dědictví. Práce zahrnuly opravu elektroinstalace, restaurování celého interiéru a výše uvedené zpřístupnění muzeální expozice a prostor ve věži kostela.

Čtěte další články na téma rekonstrukceBrno

Foto a zdroj: Kostel svatého Jakuba v Brně