19. listopadu 2017 –– architektura –– Ondřej Krynek

Vltavské náplavky se proměňují. Praha chce uzpůsobit tato místa více k jejich současnému využití a to setkávání lidí. Letos byla schválena koncepce proměny první z náplavek pod Rašínovým nábřežím. Přes léto zde byly zbudovány nové lavičky a toalety, od podzimu se začnou proměňovat nevyužité kobky na kavárny, galerie a další toalety.

„Náplavky v minulosti plnily zcela odlišnou funkci a teď je třeba, abychom je přizpůsobili současným potřebám. V kobkách vzniknou výstavní prostory, kavárny, ale především i veřejné toalety, protože těch je teď náplavce zásadní nedostatek,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová ke schválené studii navrženou Petrem Jandou, která zahrnuje rekonstrukci všech kobek na Rašínově nábřeží a revitalizací okolního prostoru.

„Chci, aby se ten prostor zvedl jak esteticky, tak především funkčně, a proto plánujeme letos Rašínovo nábřeží osadit novými lavicemi, které budou speciálně navrženy právě pro náplavky. Otestujeme také provoz chytrých odpadkových košů a inteligentního osvětlení,“ dodal Krnáčová v únoru k zamýšlené nulté fázi, která na náplavce z velké části přes léto opravdu proběhla.

V dubnu 2017 schválil magistrát prvních 84 milionů korun z plánovaných nákladů 200 milionů, které zahrnují všechny tři fáze rozplánované do roku 2019. Od podzimu 2017 má začít první a největší fáze zahrnující rekonstrukci stávajících toalet ve dvou současných kobkách, vybudování nových vnitřních prostor v šesti převážně nevyužívaných kobkách, nové venkovní WC kontejnery, nové lavičky, podzemních kontejnerů na tříděný odpad a přípojné body.

Nejpůsobivější má být právě proměna kobek. Tolik potřebné toalety dostanou velmi efektní řešení z organicky tvarovaného plechu, který bude rozdělovat jednotlivé kabiny. Ještě efektnější jsou však návrhy na galerie a kavárny. Vstupovat do nich by se mělo skrze velké skleněné čočky otáčené pomocí motorů. Dokončení se plánuje před začátkem sezóny 2018.

Poslední druhá fáze pak počítá s doplněním dalších veřejných toalet a plovoucích prvků, vybudování terminálu lodní dopravy a rekonstrukci původních přípojných bodů. Celá koncepce samozřejmě počítá i s variantou povodňové pohotovosti a instalovány by měly být zábrany proti zvednutí hladiny Vltavy.

Čtěte další články na téma konverzePraha

Foto: Petr Janda
Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy