3. května 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

V květnu 2021 se dle dosavadních plánů má otevřít nová Kunsthalle Praha, která vznikne konverzí dlouho nevyužívané bývalé Zengerovy transformační stanice na Malé Straně. Po dokončení nabídne rekonstruovaná kulturní památka výstavní plochy, vzdělávací centra, místo pro společenské aktivity i kavárnu s terasami a vyhlídkou.

„Budovu transformační a usměrňovací stanice na Klárově postavily v letech 1930 až 1931 Elektrické podniky hlavního města Prahy. Stanice vznikla na místě po zbořených kasárnách podle návrhu architekta Viléma Kvasničky v konzervativním novoklasicistním stylu, který zapadal do rázu dalších staveb Malé Strany. Po čtyřiceti letech svého působení se na konci 70. let měnírna částečně redukovala výměnou některých technologií,“ uvádí Centrum architektury a městského plánování k historii objektu.

„Konverze Zengerovy trafostanice na muzeum umění je o hledání vzájemné synergie mezi industriálním objektem a veřejnou budovou galerie. Obecně řečeno je to o komplikovaném vztahu mezi „starým a novým. Proto se hlavní myšlenkou celého projektu stala jednoduchost,“ říkají architekti Jan Schindler a Zuzana Drahotová.

Kunsthalle Praha bude po dokončení na jaře 2021 multifunkčním objektem a ne jen pouhou galerií. Celková užitná plocha 5 700 metrů čtverečních nabídne bohaté kulturní vyžití začínající výstavními sály, pokračuje vzdělávacími programy a konče kulturními a společenskými akcemi. Stejně jako u předešlé budovy bude i po konverzi přístupná terasa na střeše budovy, kde bude kavárna s vyhlídkou. Nebude chybět restaurace a obchod. Suterén nabídne prostor pro depozitář.

Čtěte další články na téma konverzePraha

Foto a zdroj: Kunsthalle Praha