17. června 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pražský ateliér OTA navrhl a postavil nedaleko Sedlčan soukromou rodinnou kapli. Malá stavba stojící u lesa v sobě kombinuje klasické tvary kapli a kombinuje s moderními surově působícími materiály. Novostavba je oproštěna od dekorativních prvků, vrcholem je malá zvonice. Interiér je efektně strohý.

„Nevšední a citlivé zadání. Tím pro nás začala práce na návrhu soukromé kaple, uvažované pro rodinu a nejbližší přátele investora. Kaple stojí na soukromém pozemku, v jejím umístění mezi vzrostlými opadavými duby měl stavitel od počátku jasno. Je orientována v ose východ-západ, vstupem se obrací směrem k obci. Tvarování stavby vychází z myšlenek, které její vznik iniciovaly. Investor vyrůstal v Řecku, základní archetyp se zvonicí v průčelí mu byl blízký. Tento model jsme doplnili o přístupy z českého prostředí. Kaple balancuje mezi tradicí a současnými stavebními principy,“ říkají architekti Ondřej Fiala a Tomáš Henel.

„Jednoduchou hmotu jsme načlenili pásem oken nad bočními stěnami, kde bychom v tradičním pojetí tvořili římsu. Obdobně jsme hledali rovnováhu i v materiálech. Břidlicovou krytinu, žulová ostění a trámový krov jsme doplnili o betonové bloky, které byly ručně vyráběny na místě, přímo v modulu kaple. Bloky v rozměru 80x40x10cm z prostého betonu jsou na delších stranách směrem k podstavě rozšířeny, čímž se výrazněji propisují jednotlivé vrstvy. Tím vzniká charakteristický vzhled zdiva a jde tak o hlavní zdobný prvek stavby. V interieru je kaple opět zcela prostá. Základní materiály doplňují pouze ikony z cest rodiny a mobiliář tvořený lokálními řemeslníky,“ dodávají ke stavbě, která je nyní nominována na Českou cenu za architekturu 2019 mezi 34 finalisty.

Čtěte další články na téma kostel

Foto: Tomáš Slavík
Zdroj: OTA atelier