18. července 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na brněnském Pohořelci postavilo místní studio Kogaa konstrukci Next Gen Park, které má místním obyvatelům připomínat spotřebu a nároky měst na životní prostředí. Malý pavilon symbolizuje jednu tunu oxidu uhličitého. Pavilon fungoval jako instalace, ale zároveň místo pro setkávání, debaty a vzdělávání. Klientem bylo samotné město Brno.

„Cílem této instalace bylo podpořit veřejnou diskuzi a zvýšit povědomí o životním prostředí. Vesmírné nafukovací plavidlo sloužilo přes den jako diskuzní centrum. Probírána byla například témata využívání veřejných prostranství, implementace přírodních prvků do městských prostor, revitalizace brownfieldů, zamezení plýtvání a úsporné hospodaření s vodou a zdroji energií. V noci se instalace transformovala na plátno, na kterém běžela interaktivní animace zobrazující hlavní ukazatele produkce oxidu uhličitého. Součástí animace byla doporučení na snížení uhlíkové stopy konkrétními drobnými úpravami životního stylu a běžných návyků,“ uvádí designéři.

„Samotná konstrukce Next Gen Parku je ekologicky udržitelná. Sofistikovaně kombinuje materiály, které si lze pronajmout nebo využít opakovaně. Tyto materiály jsou jednoduché, hospodárné, stabilní a variabilní,“ dodávají s tím, že základ tvoří jednoduché lešení, na kterém je připevněna ručně vyrobená nafukovací část, jenž díky speciálním otvorům fungovala jako 360stupňové projekční plátno.

Čtěte další články na téma Brnopavilon

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Kogaa