3. září 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

Mezi výškovými budovami v Praze na Pankráci vyrostla před několika měsíci kancelářská budova Main Point Pankrác, která se mezi ostatními v okolí vymyká svou výškou, tvarem složeným z pěti samostatných hmot, fasádou i zelenou střechou. Autory jsou, stejně jako u karlínské sestry, architekti z ateliéru DaM.

„Čtyřicet metrů vysoká kompozice založená na půdorysu pěti zaoblených trojúhelníků se svojí obalovou hranicí přimyká k základnímu rastru ortogonálního systému, který je v území přítomen. Výrazně plasticky tvarovaná fasáda pětice hmot svým půdorysně zakřiveným tvarem nabízí zajímavý a proměnlivý vzhled při pohledu zvenčí. Tento výraz je nezaměnitelný, jasně se odlišující od poněkud unifikovaných plochých prosklených fasád běžných kancelářských objektů. Budova je tímto řešením jednoznačně rozeznatelná od ostatních staveb v lokalitě. Vyzdvižení jedné z pětice hmot (SV nároží) o výšku parteru (respektive její podříznutí zespodu) dává jasnou informaci o poloze hlavního vstupu,“ uvádí architekti Petr Burian, Jiří Hejda a Robin Müller.

„Formování fasád záměrně upouští od klasického členění na oddělení parteru, těla a střešní vrstvy. Jde cestou zjednodušené abstraktní kompozice, která uvedené členění obsahuje spíše v náznacích. Oproti tomu obálka pojiva mezi jednotlivými hmotami – tzn. spojovacích komunikačních krčků je uvažována jako transparentní celoprosklená část opláštění. Neopominutelnou plochou (s ohledem na možnost vnímání stavby z okolních výškových budov) je partie střechy. Jde o plnohodnotnou pátou fasádu domu. Je proto koncipována jako intenzivní střešní zahrada a počítá se s umožněním přístupu uživatelů na tyto plochy,“ dodávají k projektu, na kterém od zahájení po realizaci pracovali více jak pět let.

Celkovou výjimečnost projektu podtrhuje interiér společných prostor. Vše začíná vstupem, kde se za obřími sloupy dostáváte do jakéhosi futuristického tunelu vedoucího do átria s recepci. Odvážné růžové schodiště, zelené stěny a desítky dlouze zavěšených žárovek naznačují, že cesta po budově nebude nuda. V jednotlivých podlažích najdeme efektně ukryté výtahy, zaoblená okna, různé barvy podlah nebo dokonce celé růžové patro. Třešničkou na dortu je pak výše zmíněná zelená střecha s posezením, kde nenajdete klasické nevzhledné vzduchové jednotky a další výduchy.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

V Praze vyrostl organický Main Point Karlin od DaM

V Praze vyrostl organický Main Point Karlin od DaM

Čtěte další články na téma DaMkancelář

Foto: Andrea Thiel Lhotáková
Zdroj: DaM