27. října 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

V brněnské městské části Komín dojde k rekonstrukci objektu bývalé hasičky nazývaného Stará hasička. V architektonické soutěži zvítězil návrh trojice architektů Janosch V.B. Welzien, Štěpánka Úlehlová a Filip Hermann, kteří očistili původní objekt a přistavěli k němu minimalistický kvádr. Proměnou má projít i bezprostřední okolí.

„Nové kulturní a společenské centrum Stará hasička. Komín dostává novou hasičskou věž. Objekt původní budovy je zredukován na svou podstatu. V jižním křídle se velký sál nově otevírá až do krovu, východní křídlo obsahuje malý sál-kavárnu a nad ní klubovnu-balkon velkého sálu,“ uvádí ke svému vítěznému návrhu architekti Janosch V.B. Welzien, Štěpánka Úlehlová a Filip Hermann.

„Původní objem je doplněn štíhlým lapidárním kvádrem, strojem obsahujícím zbývající žádanou vybavenost. Forma dostavby, věž, poukazuje na původní funkci domu: hasičku. Dostavba se neschovává, nové důstojně doplňuje staré. Potvrzujeme tak objem hasičky jako dominantu místa tvořící jádro obce a jako protizávaží kostela svatého Vavřince. Dominantu, u které se slévá dění Komína,“ dodávají.

Čtěte další články na téma rekonstrukceBrno

Foto a zdroj: Kancelář architekta města Brna