27. března 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

Jižně od prahy v obci Psáry byla otevřena nová základní škola, kterou v architektonické soutěži navrhl pražský ateliér SOA. Design souboru staveb odkazuje svými tvary a sedlovými střechami na klasickou zástavbu přilehlé obce. Objekty slouží jako víceúčelové. Interiér je jednoduchý, hraje si s barvami a působí nadčasově.

Architektonickou soutěž o podobu nové základní školy pro obec Psáry a Dolní Jirčany vyhlásila obec Psáry v září 2013. V roce 2014 byly vyhlášeny výsledky soutěže, které vyhrál pražský ateliér SOA, jenž vypracoval architektonickou studii. Díky dotační podpoře získané v roce 2016 začala v následujících letech výstavba a škola byla v druhé polovině roku 2019 otevřena.

„Návrh řeší areál nové školy, která bude v rámci obce plnit kromě standardního školního využití i důležitou společenskou roli komunitního centra. Budova je navržena s ohledem na svůj význam jako svébytný soubor staveb, který měřítkem a zvolenou typologií jednoduchých abstrahovaných objektů se sedlovými střechami vhodně doplňuje prostředí současné příměstské obce,“ uvádí architekti.

„Velký důraz je v projektu kladen na integraci funkcí komunitního centra do běžného školního provozu tak, aby se tyto funkce vzájemně negativně neovlivňovaly. Výuková část je založena na princi u dílčích funkčních jednotek pro 130 žáků. Ty vytvářejí v rámci velké školy menší přehledné celky, se kterými se žáci mohou snadno identifikovat,“ dodávají.

Právě jednoduchost a nadčasovost řešení je největším kladem interiéru. Použito je hodně dřeva a základní bílé barvy, která je doplněna o modrou, červenou, zelenou a žlutou. Jednoduché je vybavení nábytkem, značení, nevýrazné je osvětlení ani další nezbytné prvky. Škola nevypadá jako hračkářství, ale jako příjemné prostředí na cestě za vzděláním. Stát by se měla vzorem pro podobné stavby.

Čtěte další články na téma škola

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: SOA