11. května 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

Sedmitisícové město Sedlčany bylo nedávno obohaceno o novou budovu Společenského centra, které navrhl pražský ateliér A8000. Novostavba zasazená do těsné blízkosti historického centra má moderní formu, nezvykle lomené plochy fasády, kontrastně do červena laděný odstín a velmi zdařilý interiér v bílé a dřevě.

„Mírně ustoupená solitérní budova modlitebny je pootočena svým těžištěm směrem k centru města a zároveň uzavírá a orientuje nový městský park. Pro bytový dům a modlitebnu jsou použity dva rozdílné přístupy, kde tradičněji pojatý bytový dům je svým výrazem a kompozicí podřízen objektu modlitebny a vytváří pro ni kvalitní prostor. Pojednán je jako jednoduchá až strohá forma, která se k výraznému tvaru modlitebny odkazuje sešikmenou rovinou v zadním partu. Tvar modlitebny vychází z průniku krystalické formy s organickým tvarem křivky. Pevná hmota, složená z jednotlivých ploch a linií pevně spojená se zemí symbolizuje vymezený prostor života. Křivka jako měkký organický prvek, představuje spontánnost a dynamiku života – křivka, jež nás vyvádí z rovnováhy pevné formy,“ uvádí autoři projektu Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa a Stanislava Blažková

„V průběhu dne modlitebna mění svou barevnost v závislosti na intenzitě a směru slunečního světla. Kompozičně hlavní sál graduje nad nejdůležitějším liturgickým prvkem – křtitelnicí, srdcem celé modlitebny. Boční kaple v levé části sálu vytvářejí převýšené prostory pro intimnější liturgii. Naopak velkoryse pojednaný ceremoniální vstup, v zadní části hlavního sálu, vyjadřuje otevřenost prostoru a stírá hranu mezi exteriérem a interiérem,“ dodávají.

Právě interiér je velkým překvapením celé stavby. Bílá výmalba není úplně obvyklá, ale velmi vhodná v kontrastu s dřevěným obložením a vybavením modlitebny. Celé vybavení je nadčasové, moderní, jednoduché a precizně zpracované. Je zde vidět jednotící linka i osvícenost architektů a investora. Není divu, že se projekt uchází o Českou cenu za architekturu za rok 2020.

Čtěte další články na téma kostel

Foto: Ondřej Bouška
Zdroj: A8000