30. června 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

Že parkovací dům nemusí být nevzhledná město hanobící budova dokazuje nedávno dokončený parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové od ateliéru Architekti Chmelík & partneři. Dvě hmoty budovy umístěné v Městské památkové zóně nad archeologickými nálezy ukazují moderní, přístup, nadčasové materiály a celkově vstřícný výraz stavby k okolí.

„V reakci na významný archeologický nález základového a částečně i nadzemního zdiva hradecké vojenské pevnosti z konce 18. století, došlo k úpravě projektu parkovacího domu tak, aby základové piloty parkovacího domu byly vedeny mimo nalezené historické konstrukce. Parkovací dům Jana Gayera dělíme do dvou hlavních hmot. Větší z nich se přizpůsobuje oběma dominantním budovám klasicistních kasáren. Druhá část je o půl patra nižší, v podélném směru kratší a uzavírá vnitřní náměstí vymezené objekty barokní pevnosti,“ uvádí architekt Jaromír Chmelík, který na projektu spolupracoval s dalšími šesti architekty a stavaři.

„Mezi tyto dvě hmoty sloužící parkování jsme vložili vertikální komunikace a prostory toalet, skladů a technických místností. Parkovací dům zhotovili jako železobetonový monolitický skelet se ztužujícími komunikačními jádry. Vodorovné konstrukce jsme navrhli jako bezprůvlakové monolitické spádované desky. Vnější plášť tvoří svislé modřínové lamely a stěny z monolitického betonu,“ dodává k objektu s celkem 284 parkovacími stáními.

Novostavba, kterou architekti připravovali celkem pět let, a to i díky archeologickým nálezům, působí lehce díky dřevěnému plášti a zároveň moderně díky kombinace betonu. Interiér naštěstí není žádným kreativním výtvorem po stránce barevnosti či materiálů. Výsledek je proto nadčasový a bude fungovat desítky let. Není proto divu, že realizace je nominována na Českou cenu za architekturu za rok 2020.

Čtěte další články na téma Hradec Králové

Foto: Miloš Šálek
Zdroj: Architekti Chmelík & partneři