16. prosince 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

Před třemi lety začala v horách na severovýchodě Číny výstavba nového kongresového centra, které iniciovali místní podnikatelé a navrhlo jej pekingský architektonický ateliér MAD. Nyní bylo dokončeno Yabuli Entrepreneurs Congress Center. Organické tvary centra zaujmou stejně jako střecha připomínající zasypání lavinou sněhu.

MAD dostali za úkol navrhnout místo pro konference a každoroční konání sumitů místní organizace Yabuli CEF. Místo okázalé mohutné budovy bylo cílem ukázat smělost a moudrost místních podnikatelů. Pro novostavbu bylo vybráno místo na vrcholku jednoho svahu nedaleko horských bytových domů, kde měli přednášející podnikatelé bydlet.

Yabuli Entrepreneurs Congress Center má organické tvary. Zasazeno je do krajiny  tak, aby co nejméně narušovalo krásu místní přírody. Díky vysokému položení místa a častému pokrytí sněhem se proslulý architekt Ma Yansong se svým ateliérem rozhodli vytvořit střechu bílou, která by připomínala zavalení sněhovou lavinou. K okolním budovám pak vede tunel tak, aby se návštěvníci kongresů nemuseli brodit sněhem.

Interiér budovy překvapí. Najdeme zde velký světlík, který osvětluje přirozeným denním světlem átrium, jenž má stěny obložené dřevěnými pláty. Samotná přenášecí místnost má kapacitu 600 posluchačů. Nechybí zde výstavní síň, televizní sál a víceúčelový prostor.

Čtěte další články na téma ČínaMAD

Foto: Agovision a ArchExist
Zdroj: MAD