9. dubna 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Vysoká škola polytechnická Jihlava se už pár měsíců může pochlubit novým výukovým centrem. Architekti z ateliéru Qarta dostali nelehký úkol navrhnout novostavbu na nepříliš vhodný pozemek. Novou posluchárnu však napojili na stávající blok a dali ji výraznou fasádu. Interiér je technicky strohý, ale nadčasový a funkční.

„Nová posluchárna VŠPJ je moderní koncept dynamické soudobé architektury s industriálními prvky v minimalistickém střihu v přímém kontrastu k původnímu areálu a jeho nově rekonstruované části Severovýchodní křídlo. Celý areál se snadnou orientací je dnes díky osvícenému vedení instituce otevřený nejen studentům a pedagogům, ale i svému okolí, plně dle filozofie moderní vysoké školy VŠPJ,“ uvádí architekti z ateliéru Qarta.

„V kontrastu k posluchárně je rekonstrukce části původního historického pentagonu, původně soudu s věznicí. Přísnost, pevný řád, strnulost i tíživá atmosféra byly na začátku akce jasně patrny a autoři si plně uvědomovali, že prostory budou nově sloužit mladým lidem s otevřenou myslí na jejich cestě ke vzdělání. Heslem se stalo pestré, inspirativní i nekonformní prostředí se zachováním historické stopy. Tradiční materiály jsou v čisté přiznané formě, industriální ráz plně navazuje na posluchárnu. Samotnou kapitolou bylo odhalování a zapojování historické stopy, návrat původní keramické podlahy či kamenných parapetů se stopami po mřížích jsou v interiéru velkým zážitkem,“ dodávají.

Interiéru o užitné ploše celkem 3 675 metrů čtverečních dominuje jednoduchost a nadčasovost. Jednotícím prvkem jsou černá svítidla, v posluchárně moderní malé reflektory, v dalších prostorech pak velké industriální svítidla. Architekti nechali v interiéru příjemně působit materiály jako pohledový beton, lité podlahy, dřevěné podlahy či obnažené cihlové zdivo. Ve starém objektu pak byly ponechány původní stopy. Celkově zdařilé propojené nového objektu s konverzí původních stavby.

Čtěte další články na téma školakonverze

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Qarta