14. června 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Kousek od obce Střelice jihozápadně od Brna stojí kaple lesní vzpomínka. Navrhl ji architekt Marek Štěpán v jednoduchém geometrickém tvaru s výrazným modrým interiérem. Slouží jako místo pro odpočinek ženy a duchovní potkávání se s jejím manželem. Kaple má výšku čtyři metry. Investorem byla soukromá osoba.

„Vzpomínková kaple je postavena pro věčný odpočinek ženy – manželky a duchovní potkávání se s ní. Je jednoduchým krystalickým objektem odjinud z jiného světa, asi ozvěnou posmrtného života. Je rozhraním mezi materiálním a duchovním světem na vyvýšenině v lese. Tam někde,” uvádí architekt Marek Štěpán, který na projektu spolupracoval s Janem Vodičkou.

„Objekt je devítiboký, má osm trojúhelných stran na lichoběžné základně, přitom dvě strany jsou otvory. Západním trojúhelným otvorem se do něj vstupuje, východní slouží pro pohled k věčnému životu. Odtud – z východu se očekává druhý příchod zmrtvýchvstalého Krista. Východ je směrem naděje a symbolickým směrem posmrtného života manželky. Trojúhelník a trojka je číslem zrození, když něco končí (život na zemi), něco jiného začíná (posmrtný život),” dodává. Realizace je natolik zajímavá, že se uchází o Českou cenu za architekturu za rok 2021.

Čtěte další články na téma kostelBrno

Foto: Ota Nepilý
Zdroj: Ateliér Štěpán