22.06.2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na vrchu Šibeník u Nového Hrádku v Královéhradeckem kraji vznikla nová rozhledna. Podle návrhu od ABM architekti byla přestavěna původní nefunkční větrná elektrárna. Rozhledna s přiléhající moderně řešenou kavárnou a infocentrem je umístěn na turistické česko-polské trase Hřebenovky. Financována byla převážně z evropských dotací a nadnárodních sdružení. Vstup na ní je zdarma.

„Neodzkoušený prototyp větrné farmy z roku 1995 nikdy nebyl spuštěn z hlukových důvodů. O zprovoznění ještě do roku 2013 usiloval ČEZ, kdy poslední z tubusů s transformovnou odkoupila obec s myšlenkou na rozhlednu. Požadavek na minimální náklady v následné architektonické soutěži snad přispěl k vítězství návrhu založeného na maximálním využití již odvedené práce. Na snaze dokomponovat nefunkční torzo minimálními prostředky do jednoho celku s novým výrazem. Tento přístup prostupoval celým projektem od celku po detail, například použitím renovovaného mobiliáře ze 60. let,” uvádí architekt Pavel Suchý, jehož spolupracovníci byli Pavel Ježek a Zdeněk Drašnar.

„Objem infocentra byl hmotově i provozně doplněn o nejnižší trakt do tvaru skalnatého výchozu. Spojovací lávka je zároveň výrazovým i provozním prvkem. Návštěvnická trasa vede přes infocentrum na galerii, kde je uvažováno výstavní využití, dále přes vyhlídkovou terasu a lávku na rozhlednu. Rozhledna byla z kompozičních důvodů prodloužena o technický nástavec s předpokladem obvyklého telekomunikačního využití.
Původní tubus i transformovna zůstává v nové kůži stále čitelná. Vertikalita rozhledny má být ještě vyvážena horizontalitou nové aleje podél přístupové cesty,” doplňuje.

I přes snahu minimalizovat náklady má projekt všechny prvky podařené realizace. Rozhledna má celkovou velikost 47 metrů, vyhlídková plošina se pak nachází ve výšce 32 metrů. Velkým překvapením se stává interiér informačního centra s kavárnou, jehož dominantou je dřevěný bar a masivní černé ocelové schodiště. Trochu diskutabilní je vybavení starým nábytkem. I přesto je projekt bohulibý a po právu se uchází o Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma konverzerozhledna

Foto: Václav Novák
Zdroj: ABM architekti