23.06.2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

V brněnské části Jundrov vznikla nová konečná zastávka autobusů od místního architektonického ateliéru Proam. Architekti dali zastávce mimo obyčejného přístřešku hned několik funkcí včetně zázemí pro řidiče a kiosku. Zastávka dostala jednoduché tvary, nadčasové materiály a střídmou barevnost. Vzorem byly podobné zastávky z let minulých.

„Účelem návrhu bylo zlepšení pěší propustnosti, komfortu cestujících a nekolizní křížení pěší, automobilové a autobusové dopravy. Samotný objekt měl být zároveň poznávacím znamením konečné zastávky (konečná – vystupovat), i v místě uvažované budoucí dobíjecí stanice elektrobusů,” uvádí architekti Václav Štojdl a David Šrom z ateliéru Proam.

„Samotný objekt je řešen jako dvojice v půdoryse se překrývajících hmot. První z nich je provozně rozdělena na tři samostatné jednotky se vstupy ze zadní části – zázemí řidičů, technickou místnost dopravce a samostatnou obchodní jednotku s velkým oknem orientovaným do veřejného prostoru mezi výstupní a nástupní zastávkou. Pronajímatelná jednotka je uvažována jako budoucí provoz občerstvení, prodejna pečiva či trafika. Objekt technického zázemí akcentuje tvarově výraznější přístřešek, reagující svým půdorysem na trasy a pohyby chodců i dané prostorové a legislativní limity (úprava dopravního řešení, změna geometrie nástupní hrany zastávky, stávající sítě technické infrastruktury),” dodávají.

Na objektu je příjemný hlavně jeho moderní design. Fasáda z antracitového plechu se hezky snoubí s dřevěným obkladem z modřínových prken a celkově vystupuje z unifikované šedé betonové dlažby. Střecha je pak navržena jako extenzivní zelená. Realizace je natolik povedená, že byla nominována na Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma interiérzastávka

Foto: Lenka Grabicová
Zdroj: Proam architekti