18. března 2022 –– interiér –– Ondřej Krynek

Mezinárodně vyhledávaný architekt Petr Janda navrhl se svým ateliérem Brainwork interiér dvoupodlažního penthouse v Praze. Umístěn je v obou podlažích na střeše bytového domu, odkud je luxusní panoramatický výhled na celé město. V hodně atypickém interiéru najdeme řadu důmyslných řešení, materiálovou jednotnost a celkovou nadčasovou čistotu.

„Realizace je naší rekonstrukcí části developerské konverze budovy s cílem navrácení jejich původních kvalit, bez možnosti úprav základního rozvržení tvarů a hmot. Základní ideou je rozostření hranice bytu a pocitové vtažení města do jeho interiéru. Prostor bytu není omezen uvnitř fyzické dispozice, jeho součástí se stává celé město obklopující stavbu, rozhraní námi realizovaného zasklení pouze udržuje komfort vnitřního klimatu a celý prostor města vtahuje dovnitř. Superpozice penthousu, domu na domě, využívá panoramatického výhledu skrze velkoplošné zasklení bezrámovými izolačními čtyřskly,” uvádí architekt Petr Janda a spolupracující Anna Podroužková a Maty Donátová.

„Dispoziční řešení jasně artikuluje dělení na privátní a společenskou zónu, definované jako vyvážení plného a prázdného prostoru, vzájemně odděleného ocelovou membránou undulující příčky obíhající kolem výtahu a vstupního schodiště. Za touto membránou leží všechny soukromé prostory ložnic, pokojů a koupelen s vlastní obvodovou terasou. Napětí mezi vstupním distribučním zálivem a volným nekonečným prostorem gradujícím skrze rotující schodiště horním podlažím věže se stává základem přirozené dramaturgie pohybu v bytě. Penthouse je primárně extrovertní a jeho uživatelský komfort lze modulovat do intimní polohy zatažením screenů a závěsů,” doplňuje.

Největší výhodou bytu je krom výhledů v podstatě ze všech místností především střešní zahrada, která vznikla jako přirozeně vypadající kopeček kolem výtahové šachty. Roste tu tráva a vysázeny tu jsou i stromy. K víceméně černobílému interiéru, který velmi citlivě barevně i materiálově ladí, je to spolu s růžovou pohovkou od Fést příjemný barevný kontrast. Realizace se uchází i cenu v soutěži Interiér roku.

Čtěte další články na téma bydleníPetr Janda

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Petr Janda