5. března 2024 –– interiér –– Ondřej Krynek

Přízemní prostory Staroměstské radnice v Praze prošly citlivou rekonstrukcí a znovu se zde otevřelo informační centrum Prague City Tourism spadající pod Hlavní město Prahu. Interiér včetně informačních tabulí, posezení, vitrín a recepčních pultů navrhlo studio Olgoj Chorchoj a má být novým startem pro kultivovaný turistický ruch v metropoli.

„Koncepce řešení interiéru je v principu zhmotnění prosté funkce s velmi potlačenou formální stránkou. Nově navržené prvky nemají konkurovat historické architektuře, jen mají čistě sloužit svému účelu, a jsou proto velmi prosté, konstruované s důrazem na trvanlivost a precizně provedené detaily,“ uvádí autoři Lucie Englová, Michal Froněk, Jan Němeček a Mariana Hanková.

„Projekt interiéru části přízemí historické budovy Staroměstské radnice zahrnuje umístění prodeje vstupenek, informačního centra, giftshopu a zázemí pro návštěvníky i zaměstnance. Cílem bylo vytvořit pro každou z těchto funkcí novou jednotku, která by odpovídala současným nárokům návštěvníků a vytvářela zdravé a inspirující pracovní prostředí. Dispoziční uspořádání a tvarosloví nových prvků zohledňuje přirozený pohyb v prostoru a nenarušuje původní architektonické detaily Staroměstské radnice – stěny dýchají, prvky se jich dotýkají jen minimálně a nic nezakrývají,“ dodávají.

Celková užitná plocha interiéru je 490 metrů čtverečních. Výraznou změnou je kontrast mezi novým současným vybavením prostor a původními architektonickým prvky interiéru budovy. Uzpůsobeno tomu bylo osvětlení, které zvýrazňuje důležité historické elementy. Vhodné je umístění vitrín na kolečka, což umožňuje jejich přesun.

Čtěte další články na téma Prahainteriér

Foto: Honza Zima
Zdroj: Studio Olgoj Chorchoj