24. června 2010 –– interiér –– Ondřej Krynek

V prosinci 2011 se budova Národního muzea v Praze na Václavském náměstí na čtyři roky uzavře a začne tak první rekonstrukce významné české budovy poničené druhou světovou válkou i ruskou okupací. Po dokončení se stane muzeum moderním, jeho dvorany budou zasklené, nové užitné plochy zamíří i do sklepení a v kopuli vznikne vyhlídka na město.

Od otevření v květnu 1891 vůbec poprvé se dočká budova Národního muzea zasloužené rekonstrukce, která bude spojena s rozšířením expozic do vedle stojící budovy bývalého Federálního shromáždění. Cílem rekonstrukce je uchovat původní krásu historické budovy a zároveň jí zmodernizovat, čímž se samozřejmě stane pro návštěvníky více atraktivní. Vedení muzea počítá i s přeložením rušné magistrály za budovu, čímž by vznikla možnost nerušeně přejít od sochy svatého Václava až k fontáně vítězné Čechie pod budovou.

Nejdramatičtějšími změnami je rekonstrukce interiérů. V suterénu mají nově vzniknout prostory návštěvnického zázemí jako šatny a sociální zařízení. Proskleně zastřešeny mají být obě dvorany. Jedna bude určená pro setkávání a nabídne muzejní kavárnu, obchod a dětský koutek. Využita bude moci být i pro koncerty, vernisáže nebo různá setkání. Druhé zastřešené nádvoří nabídne novou expozici se vzácnými exponáty a sochami. Přízemí by mělo nabídnout celkem pět výstavních sálů a přednáškové sály o ploše 1 000 metrů čtverečných.

První patro bude patřit Pantheonu a výstavním sálům s částí nové stálé expozice. Druhé patro nabídne z části druhou polovinu stálé expozice, ve sloupovém sále interaktivní centrum pro studenty a mládež a bude umožněn i pohled z ochozu Pantheonu. Nově bude možné též vystoupat ještě výš do kopule, odkud bude možné vidět panorama Prahy i Pražský hrad. Zajímavostí bude i zmiňovaná nová expozice, která by měla vyprávět velkolepý příběh lidských dějin a vzniku i vývoje naší planety.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QRuIBIZnWUg[/youtube]

Video: Národní muzeum v Praze po rekonstrukci na animaci

Druhé podzemní podlaží by mělo sloužit jako spojovací koridor s vedlejší novou budovou bývalého Federálního shromáždění. Obě budovy má propojovat reprezentativní moderní chodba doplněná o multimediální efekty. Nová budova by měla nabídnout pokračování stálé expozice i prostory pro konání výstav, koncertů a dalších akcí. Plánováno je i vybudování 3D projekce a moderní restaurace. Užitné prostory muzea by se měly po všech změnách téměř zdvojnásobit na 11 300 metrů čtverečných. Dokončení rekonstrukce za téměř čtyři miliardy korun je plánováno na červen 2015.

Foto a zdroj: Národní muzeum