4. října 2015 –– interiér –– Ondřej Krynek

Česká designérka Daniela Svobodová, která studuje pražskou UMPRUM a nyní tvoří v Německu, kde studuje na Burg Giebichenstein University of Art and Design Halle, navrhla unikátně řešenou skříň bez pantů Symbióza. Interiérový kus nábytku s univerzálním použitím se snaží o symbiózu mezi dřevem a kovem.

„Symbióza je na stěně visící skříň s jednoduchým mechanismem pro otvírání a zavírání. Jedná se o kovový kruhový profil pronikající překližkovým korpusem. Trojice plechových dveří na tyči visí a zároveň se po ní při otvírání do nitra zasouvá. Z obou stran vyčnívající konce navíc umožňují zavěšení různých každodenních předmětů. Tímto prostým mechanizmem jsem nahradila panty,“ popisuje svůj návrh designérka Daniela Svobodová.

„Jako hlavní cíl jsem si již od začátku určila, nenapomáhat funkčnosti koupenými panty a jinými elementy, kterým jsem se chtěla programově vyhnout. Absence pantů tak determinovala koncept celého produktu. Ten totálně přebírá jejich funkci, čímž ho dělá zároveň ekonomičtějším. Stejně tak i estetika z jejich absence vychází. Zachovat jednoduchost vzhledu a použití a otvíracímu mechanizmu dopřát bezproblémovou funkčnost,“ dodává autorka aktuálně studující na německé škole obor Interior architecture.

Čtěte další články na téma nábytek

Foto a zdroj: Daniela Svobodová