28. září 2018 –– interiér –– Ondřej Krynek

V Brně vniklo příkladné multifunkční centrum proměnou bývalé budovy lihovaru z konce 19. století. Architekti ze studia Kogaa obnažili některé surově vypadající prvky interiéru a vytvořili sociální reaktor nabízející sdílené kanceláře i místo pro kulturní a vzdělávací akce. To vše najdeme na třech podlažích v různých typech dynamicky řešených místnostech.

„Od chvíle nástupu nových uživatelů, byly všechny konstrukční a dispoziční zásahy vedeny ve smyslu postupné programové reaktivace podřízené nejlepšímu využití stávajících prostor. Například největší halový prostor, který dnes funguje jako co-working, sloužil v první fázi jako prostor pro krátkodobé využití, poté byl technicky (akustika a elektroinstalace) a konstrukčně (izolace) vybaven pro potřeby projekčního sálu brněnského kina Art, a v nedávné době byl finálně rozdělen na dvě patra, která obsahují zasedací místnost, kuchyňku, knihovnu, několik brain-storming zón a sdílenou kancelář pro 10 rezidentů,“ uvádí architekti ze studia Kogaa.

„Jedním z posledních a nejvýraznějších stavebních zásahů je odstranění trámového stropu mezi druhým a třetím podlažím. Vznikl tak převýšený mezonetový prostor se dvěma ochozy. Spodní podlaží mezonetu slouží jako prostor pro prezentace, přednášky a workshopy, zatímco na ochozech jsou umístěny ateliéry. Pro rozšíření portfolia služeb The Distillery, byla kabina původního dopravního výtahu přebudována na pop-up bar. Samotná kabina slouží jako přípravna, v šachtě je uloženo technické zázemí, sklad je ve sklepě a prostorem pro zákazníky se stal dvůr. Omezený prostor kabiny tak dal vzniknout bezpochyby nejmenšímu baru v České republice,“ dodávají.

Uvolněný přístup celé konverze, domácky laděné interiéry v několika různých formátech a celkově zdařilý výsledek dělá z The Distillery příklad pro další podobné projekty. Ukazuje, že z prázdné nemovitosti se může stát lokalita plná života. Dopomáhá tomu i vnitroblok s možností posezení a výše zmíněný pojízdný bar. Sympatický je i ekologický přístup, kdy u jedné z vestaveb bylo použito 80 procent materiálů použitých na výstavách.

Čtěte další články na téma konverzeBrno

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Kogaa