5. dubna 2019 –– interiér –– Ondřej Krynek

Trojice architektů z ateliéru ORA získalo prestižní ocenění Interiér roku za rekonstrukci interiéru domu stavitele Johanna Ungera v jejich domovském Znojmě. Dům, ve kterém architekti bydlí a mají v něm v jednom patře i vlastní ateliér, byl maximálně obnoven do původního stavu a vybaven sériovými kusy i starým a na míru vyrobeným nábytkem.

„Dům Johanna Ungera, stavitele, který se výrazně podepsal na znojemské architektuře přelomu století, jsme nalezli ve velmi zachovalé formě. V průběhu věků se příliš nezměnil, zůstala zachována většina prvků – okna, dveře, cementové dlažby, štuky, kování a zábradlí a … Čas se zde nezastavil, ale byl shovívavý a dům chátral do krásy. Platí zde pravidlo, že nedostatek prostředků na úpravy má často pozitivní vliv,“ uvádí architekti Jan Hora, Barbora Hora a Jan Veisser.

„Zašlá krása byla často skrytá pod vrstvami, tyto jsme postupně začali snímat. Zjistili jsme, co vše si vlastně nemůžeme dovolit.
Dům bylo třeba adaptovat na současný komfort obývání, což primárně znamenalo realizovat nové instalace. Podmínkou bylo co nejméně zasahovat do stávajících konstrukcí. Do stropů a podlah se nesáhlo. Hrubě oškrábané stěny ukázaly své původní výmalby a takové jsme je ponechali. Všechny tyto textury a motivy už jen doplňuje bílá barva sádrových omítek na stěnách, do kterých se zasahovalo. Bílá poskytuje rámec a uklidnění pro všechno to hýření,“ dodávají.

Celkem dvě podlaží domu jsou striktně rozdělena. Přízemní patro je takový sklep a funguje jako kancelář. Má částečný výhled do anglických dvorků a celková nálada je více ponurá až asketická, barevnost střídmá, použity hrubé omítky. První patro funguje jako prostorný byt. Najdeme v něm původní historickou výmalbu, staré malby na zdech, staré podlahy i nábytek. Interiér v sobě skloubil prvky starého i nového. Použit byl sériový nábytek, staré vybavení i na míru vyrobený stůl.

Foto: Interiér roku
Zdroj:
ORA