6. prosince 2009 –– média –– Ondřej Krynek

U brněnského nakladatelství Computer Press vyšla čtyřsetstránková kniha Architektura s podtitulem Prvky v architektonických stylech. Bohatě ilustrovaná česky psaná publikace velmi poutavě přibližuje snad všechny architektonické slohy včetně těch moderních a zvlášť se soustředí na významné světové architekty či stavby.

Trochu netradičně od nakladatelství Computer Press se na pulty dostala kompletně česká kniha Architektura s podtitulem Prvky v architektonických stylech, která byla přeložena z australského originálu. Velká čtyřsetstránková publikace se na architekturu nedivá jen zeširoka, ale přibližuje i jednotlivé architektonické slohy, představuje trendy a podrobně se věnuje detailům.

Třináct kapitol rozděluje bohatě fotografiemi i kresbami ilustrovaný obsah na výrazně oddělené a přitom propojené oddíly. Po obecném několikastránkovém úvodu pojednávajícím o celkovém pohledu na architekturu samotnou, především v historických souvislostech a jejím vývoji, se čtenář přes časovou osu postupně dostane až k architektonickým prvkům charakterizujícím jednotlivé styly a slohy.

Každé z podkapitol je věnována jedna až dvě dvojstrany. Věnují se materiálům jako ocel, dřevo, hlína, sklo, železo a další nové materiály. Samostatně se věnují i historicky velkým stavbám jako pyramidy v Gíze, baptisterium San Giovanni, mrakodrapy na Manhattanu, Hagia Sofia, Burj Dubaj nebo opera v Sydney. Nechybí zaměření na architektonické detaily jako kupole, piloty, fasády, obložení, nátěry, schody, výtahy, osvětlení, druhy oken a mnohé další. Zapomenuto není ani na některé velikány architektury jako Frank O. Gehrym Chrales, Rennie Mackintosh, Glen Murcutt, Kenzo Tange či Hasan Fathy.

České čtenáře jistě potěší, že v knize je zastoupena i Česká republika díky Tančícímu domu v Praze. Vzdán hold je i Janu Kaplickému, když v kapitole Nové materiály jednu stranu zabírá jeho legendární obchodní dům Selfridges v Birminghamu. Celkově je kniha velmi dobře a přehledně zpracovaná. Podrobně se zabývá opravdu vším důležitým a to jak v minulosti tak v současné architektuře. Díky délce textů a koncepci knihy je navíc velmi čtivá a zajímavá opravdu pro každého.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Computer Press