11. července 2008 –– média –– Ondřej Krynek

Více jak sto šedesát dopodrobna rozebraných hotelů ve čtyřiceti zemích světa obsahuje nové patnácté speciální výroční vydání knihy Design Hotes Yearbook 08. Ve vysoce kvalitně zpracované ročence najdeme dokonce i jeden hotel v hlavním městě České republiky.

Necelých šest set sedmdesát stran silná kniha čtvercového formátu zaujme už svým přebalem. Ten je řešen jednoduše a možná až prostě, když přes celý svůj bílý přebal obsahuje po jednom slově velký černý nápis Design Hotels Yearbook 08, čímž činí knihu naprosto nepřehlédnutelnou.

Už na prvních stranách je jasné, o jak graficky dobře zpracovanou publikaci se jedná. Typografie, použitý barev a ilustrace od NIMH dávají společně při hře s textem v úvodních kapitolách najevo jasný čistý ráz, kterým se následující strany budou ubírat. Úvodní slovo prezidenta vydávající společnosti Design Hotels shrnuje patnáct let působení a vyzdvihuje 38 nově přidaných hotelů do nového vydání.

Následujících několik desítek barevně odlišných stran je věnováno slavným i méně slavným osobnostem v designu jako Karim Rashid, Armin Fischer, Buhro & Dreher nebo FG Stijl, kteří se na úvod buď zamýšlí nad designem hotelů nebo odpovídají přímo na otázky typu budoucnosti designu či servisu hotelů. To vše je doplněno právě oněmi výbornými ilustracemi.

Samotné hotely jsou na více jak šesti stech stranách rozděleny nejprve podle čtyřech kontinentů a dále pak dle očekávání abecedně podle jednotlivých zemí. Nejvíce hotelů, přibližně polovinu ze všech, najdeme pod kontinentem Evropa, naopak nejméně, pouhé tři, najdeme v Africe.

Každý hotel je na svých několika stranách vybaven krom umístění a kontaktu také datem otevření, orientační cenou za jednu noc, počtem pokojů a vcelku dlouhým doprovodným textem o vzniku hotelu a jeho nabídce. To vše je doplněno velmi kvalitními fotografiemi interiéru a občas i exteriéru celé budovy.

Těžko se dají vybrat ty nejzajímavější objekty a interiéry, neboť každý z vyobrazených hotelů je originální. Za všechny je ale potřeba zmínit například minimalistický Lux 11 v Německu, fascinující La Purificadora v Mexiku, až kýčový Semiramis v Řecku, neodolatelný The Outpost v Jihoafrické republice a panenský Alila Ubud na Bali.

Kniha se dá považovat za velmi luxusního cestovního průvodce po nejvybranějších hotelech celého světa pro tento rok. Přinejmenším však za interiérový vzor plný desítek skvělých originálních nápadů.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Design Hotels