9. listopadu 2008 –– média –– Ondřej Krynek

Koncem října skončilo v Brně 23. Mezinárodní bienále grafického designu, které návštěvníkům předvedlo na několika výstavách 600 děl od 162 autorů z 27 zemí světa. Nejen pro ty kdo neměli možnost celý svátek grafického designu vidět na vlastní oči, připravila Moravská galerie v Brně obsáhlý katalog vystavených prací.

K významnému každoročnímu svátku pro všechny grafické designéry nejen v České republice, aktuálně uplynulému 23. Mezinárodní bienále grafického designu, je vždy vydáván nemalý katalog vystavených děl, který svou obsáhlostí vydá na objemnou knihu. Nejinak tomu bylo na posledním bienále, k jejímuž zahájení vyšla kniha v extravagantním pojetí od Studia Najbrt.

Přesně 253 stran silná kniha v grafické režii Petra Štěpána zaujme na první pohled svou chaotickou potemnělou obálkou. Tou naštěstí chaos v grafické upravě knihy končí a následuje klasický jednoduše upravený obsah, jehož kapitoly jsou maximálně odděleny výraznější barevnou grafikou.

Obsah knihy je typický a očekávaně v něm nalezneme mimo vtipně řešeného obsahu také úvodní slovo ředitele galerie, podmínky účasti na bienále, přehled udělených cen za minulé ročníky, informace o členech výboru i organizátorech a především stěžejní seznam vystavovatelů se 160 stran silným katalogem exponátů.

Každý exponát získal jednu stránku, na které je dopodrobna popsán a samozřejmě i vizuálně ztvárněn. Zbytek knihy je věnován ukázce z Výstavy členů mezinárodní poroty a přehledu doprovodných výstav konaných v rámci bienále. Mezi nimi zazářily výstavní akce Born Echo, Práce ze Slovenska a Co jsem se zatím naučil od Stefana Sagmeistera.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Bienále Brno