21. ledna 2018 –– média –– Jakub Sochor

Masarykova univerzita, která příští rok oslaví sté výročí založení, bude od letošního března reprezentována novým vizuálním stylem, pod jehož ztvárněním je podepsáno Studio Najbrt – jmenovitě Aleš Najbrt, Michal Nanoru a Marek Pistora. Nový styl explicitně odkazuje na tvůrčí avantgardu meziválečné doby, s níž souvisí i samotné období založení univerzity.

Základem nového vizuálního stylu je neproporcionální písmo od Marka Pistory, jež vzhledem ke svému fontu zachovává týž prostor pro všechny litery bez ohledu na jejich šířku. Nově navržené logo reflektuje jednak tvarosloví nápisů na budovách architekta Bohuslava Fuchse, jednak práce Ladislava Sutnara, rovněž má blízko nadčasovým hodnotám Bauhausu, jehož estetika má v Brně početné zastoupení a prostupuje pestrou stavební typologii.

Funkcionalismus zde naplňuje také samotný tvůrčí přístup, kdy forma následuje funkci – nikoliv však jen z hlediska jednoduchosti geometrických linií či založení identity na písmu, ale především skrze úsilí vytvořit jednotný styl pro všech devět fakult univerzity včetně jejích dalších pracovišť. Na diplomech absolventů se nové logo objeví v říjnu letošního roku.

Čtěte další články na téma logo, typografie, grafikaNajbrt

Foto: Studio Najbrt
Zdroj: Studio NajbrtMasarykova univerzita