25. června 2015 –– móda –– Ondřej Krynek

Moravské zemské muzeum otevřelo výstavu s názvem Budoucnost tradice, kde studenti a pedagogové Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně představují své práce na téma fenomén tradičního oděvu. V expozici, otevřené do 31. prosince 2015, uvidíme několik kolekcí šperků i oděvů a to jak tradiční tak moderní inspirované lidovým oděvem.

„Ve třech kolekcích šperků a u tří kolekcí oděvních návrhů je inspirace lidovým oděvem patrná, v některých případech lokalizovatelná. Lucia Sládečková vychází z motivů a z barevnosti fajánsové keramiky převedené do oděvu. Šperkařky Katarína Malastová, Lucia Plevová a Sabina Psotková se nechávají inspirovat tradicí při výrobě šperků z drátů, přírodních i umělých materiálů, zaměřují se na netradiční kombinace materiálů (včetně recyklovaných a recyklovatelných) a nové technologické postupy (např. laserovou techniku). Mladí zlínští designéři přistoupili k tradici s odvahou, která ji respektuje, ale nevyzvedává na piedestal. Je to hledání, vizuální vyjádření myšlenkových pochodů, kreativní dialog,“ uvádí kurátorky výstavy Hana Dvořáková a Kristýna Petříčková.

„Výstava Budoucnost tradice otevírá pro Fakultu multimediálních komunikací nový a široký prostor. V případě této výstavy se jeví jako nejpříznačnější slovo „inovativní“. Budoucnost tradice totiž přesně koresponduje s myšlenkou, kterou jsme si na fakultě vytyčili jako jeden ze základních cílů,  o které se opíráme při rozvíjení aktivit v rámci kreativních průmyslů, vznikajícího Design centra  i iniciativy Kreativního Zlína. Odkaz na naše tradice je jednou z cest, jak zůstat v době globalizace unikátní a osobití,“ uvádí děkanka fakulty Multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. Jana Janíková.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Moravské zemské muzeum