20. října 2022 –– události –– Ondřej Krynek

Ve čtvrtek byla v Moravské galerii v Brně zahájena výstava Terra Alba, která do konce ledna 2023 přiblíží návštěvníkům současnou novou vlnou českého porcelánu. Bohatá expozice ukazuje umělecká díla i sériově vyráběné produkty od současných českých začínajících i etablovaných tvůrců.

„Název výstavy s sebou nese nejen charakteristickou barvu, vědomí obsáhlé historie a spojení s objevitelskými cestami, ale zároveň poukazuje i na její hlavní princip, tedy „mapování“ krajiny současného porcelánu. Základním referenčním bodem je rok 2002, kdy v Praze vznikl první design shop studia Qubus – zásadní platforma tehdy nastupující generace autorů nově zaměřené na obsahový či konceptuální design. Ten se promítl do tvorby porcelánu do té míry, že se tento tradičně vnímaný materiál stal významným prostředníkem pro prosazování nové kreativy, jejímž základem je často příběh ukotvený v osobní mytologii a dějinné zkušenosti. K nim se porcelánové objekty staví jako zaujaté komentáře, kterým nechybí zpochybňující přemýšlivost a občas ani ironie,“ uvádí kurátor výstavy Radek Wohlmuth.

„Těžiště expozice tvoří především realizace z posledních deseti let tak, aby se do ní zřetelně propsaly současný stav, vzájemný kontext, způsoby nakládání s tradicí, ale i aktuální životní pocit. Zaměřuje se na ten druh autorského designu, který má schopnost otevírat témata, reinterpretovat a nabourávat zažité stereotypy – v technologii, tvarosloví, dekoru i významovém vyznění. Více než pětadvacet autorů tak dohromady naznačuje nejen aktuální obraz tohoto média, ale přináší také kombinovanou zprávu o dnešní každodennosti, v níž – kromě jiného – rezonují i taková témata jako jsou ekologie, udržitelnost, inkluze nebo pandemická situace,“ dodává k výstavě otevřené do 29. ledna 2023.

Čtěte další články na téma porcelánvýstava

Foto: Michaela Karásek Čejková a Moravská galerie v Brně
Zdroj: Moravská galerie v Brně