8. listopadu 2022 –– události –– Ondřej Krynek

Sedm ikonických pražských staveb z druhé poloviny minulého století si vybral výtvarník Krištof Kintera, který podle nich vytvořil realistické zmenšeniny. Vyrobené jsou z betonu a najdete je v parku před Kunsthalle Praha, kde jsou vystaveny na obdiv všem kolemjdoucím. Navíc budou ve večerních hodinách všechny exponáty osvíceny, což jim dodá na realističtějším a poetičtějším ztvárnění. Vstup je zdarma.

„Vstup do parku na Klárově naproti Kunsthalle Praha je zároveň branou do sochařského mikroměsta umělce Krištofa Kintery, který zde zasadil sochy domů – sedm pražských realizací z druhé poloviny minulého století. Betonové miniatury budov citlivě vložené do nerovného terénu dohromady odráží tradiční urbanistický celek, vycházející ze stávajících, zbouraných či utopických staveb. Nechybí v něm kostel, banka, televizní vysílač, obchodní dům, ústřední telekomunikační budova, sídliště ani hotel. Vše je v přirozené symbióze s centrálním a jediným původním prvkem parku – sochou dívky s holubicí z roku 1958 od Václava Šimka,“ uvádí k nevídané výstavě kurátorka Christelle Havranek.

„Období vlády komunistické strany od roku 1948 až do sametové revoluce v roce 1989 způsobilo v tehdejším Československu na jedné straně kulturní zpomalení, na straně druhé i na tomto omezeném hracím poli vznikaly architektonicky zdařilé realizace mezinárodního významu. Dodnes je česká společnost přijímá rozpačitě a kvůli jejich zatížení bezohledností komunistického režimu si k nim hledá cestu jen obtížně. Toto břímě se neblaze podepsalo na několika tragických demolicích, jako byl velkolepý Hotel Praha, nebo na plánovaném bourání ÚTB (Ústřední telekomunikační budovy) na Žižkově. Pražský rodák Krištof Kintera dlouhodobě vnímá tuto nepříjemnou realitu vymazávání společenské paměti města, na níž reaguje proměnou budov na sochy, tedy umělecká díla, která tvoří zcela nový rámec vnímání architektury označované jako brutalistní. Různá měřítka, dramatické osvětlení i rozbourané části připomínají kolísavou popularitu těchto budov, avšak utopické město Krištofa Kintery je především jasnou ukázkou silné architektury v nesvobodných časech,“ dodává k výstavě, která není časově zatím ohraničena.

Čtěte další články na téma Krištof Kinteravýstava

Foto: Vojtěch Veškrna
Zdroj: Kunsthalle Praha