12. srpna 2023 –– události –– Ondřej Krynek

Až do začátku ledna 2024 můžete v pražské galerii DOX navštívit výstavu Infamous Beauty, na které dne 73letý americký fotograf a umělec Andres Serrano vystavuje své často provokativní a kontroverzní fotografie. Nebojí se po svém zobrazovat Ameriku, tělesné tekutiny, výrazy mučení ani další témata.

„Výstava Infamous Beauty je sestavena ze dvou samostatných částí, které se ale vzájemně doplňují a tematicky prolínají. Ve výstavní hale je pod názvem Beauty představen soubor více než šedesáti děl, která jsou výběrem z autorovy dlouhé umělecké kariéry. Tvorba Andrese Serrana zde však není prezentována v uzavřených chronologických cyklech, ale v dialogu aktuálních fotografií se staršími pracemi z cyklů Tělesné tekutiny (1986–1990), Ponoření (1987–1990), Nomádi (1990), Márnice (1992), Předměty touhy (1992), Amerika (2001–2004), Posvátná díla (2011), Mučení (2015), Vyrobeno v Číně (2017) a Roboti (2022). Porovnání novějších děl s díly staršími více než tři desetiletí přináší překvapivá a silná spojení,“ uvádí kurátor výstavy Otto M. Urban.

„V mezonetu je představen ucelený cyklus Infamous, který vznikl v roce 2019. Tématům rasové nesnášenlivosti a nerovnosti se Andres Serrano věnuje dlouhodobě, poprvé výrazně již na počátku 90. let v cyklech Nomádi a Klan (oba z roku 1990). Zdánlivá malebnost a lživá nostalgie po starých dobrých časech, které z některých fotografií vyzařují, jsou ostře konfrontovány se svou odvrácenou stranou. Takový kontrast je jednou ze základních charakteristik Serranova díla – i ta nejtemnější místa jsou zobrazena s respektem a touhou po kráse,“ dodává.

Na výstavě je možné prostřednictvím velkoformátových tisků na špičkové úrovni najít také řadu opravdu silně emotivních děl kontrastujících s několika výrazově klidnými až sakrálními motivy. Také instalace a seskupení fotografií do jednotlivých ucelených témat výslednému dojmu pomáhá. Fotografie pak ukazují svou nadčasovost nezávislou na roku vzniku.

Čtěte další články na téma výstavafotografie

Foto: Andres Serrano
Zdroj: DOX