31. prosince 2023 –– události –– Ondřej Krynek

Po nedávné generální rekonstrukci otevřelo Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve své historické budově novou stálou expozici Art, Life s podtitulem Umění pro život. Rozsáhlá expozice s více jak tisícovkou předmětů zahrnuje základní přehled od antiky až po současný design 21. století. Součástí výstavy je i doprovodný program s komentovanými prohlídkami na různá témata od umění po různé formy designu.

„Nová expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje v šesti tematicky rozdělených sálech plastický a živý obraz evropského užitého umění od antiky až po design 20. a 21. století. Vystaveno je více než 1300 předmětů ze sbírky UPM, která čítá celkem půl miliónu exponátů. Expozice ukazuje, jak všechny věci kolem nás vstupují do lidského života a mění jej po stránce funkční i symbolické. Užité umění a design spoluutváří životní styl a modely lidského chování. Více než v jiných oblastech umělecké tvorby zde vystupuje do popředí bytostný smysl věcí, jejich účel, zjištění pro koho, jak a proč vznikly. Tyto souvislosti však v expozici nezastiňují kvalitu unikátních uměleckých děl a jejich tvůrců, ani poetiku a tajemství každodenních předmětů,“ uvádí muzeum s tím, že koncepci výstavy připravil Radim Vondráček se supervizí od Heleny Koenigsmarkové.

„Expozice je doplněna projekcemi a působivými motivy lightboxů, které podněcují dialog uměleckých děl minulosti se současností. Za denního světla expozice umožňuje i výhled z muzea na okolní architekturu a památky, včetně unikátního pohledu na židovský hřbitov,“ dodávají zástupci muzea s tím, že architektonické a grafické řešení výstavy připravili renomovaní čeští designéři jako 20YY Designers, Petr Bosák, Robert Jansa, Tomáš Varga, Adam Macháček a Jakub Jansa.

Nový rozměr bohatě obsažené výstavě dodávají komentované prohlídky, které jsou koncipovány jako desetiměsíční cyklus. Jednotlivé prohlídky, které je možné navštívit i samostatně, jsou zaměřeny například na Redesign či biodesign, Přírodní inspirace, Proměny životního stylu nebo jako rychlá exkurze dějinami umění od gotiky po současnost. Komentované prohlídky jsou naplánovány až do června 2024.

Čtěte další články na téma výstavaudálosti

Foto: Gabriel Urbánek a Ondřej Kocourek
Zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze