13. května 2024 –– události –– Ondřej Krynek

Až do poloviny června je možné v pražské Trafo Gallery navštívit výstavu Průzkumník, na které uznávaný sochař a malíř Jaroslav Róna prezentuje nejnovější sochy a obrazy. Výraznější sochy mají jeho typický rukopis. Drobné plastiky v expozici doplňují výraznější velké sochy před vstupem do galerie.

„Název výstavy zdůrazňuje sondu, objevování a konečně také odhalení poslední tvorby, v níž se projevují vzájemné vnitřní spojitosti, aktualizace a přehodnocení vybraných tematických celků a oblastí. Umělecký projev Jaroslava Róny reflektuje dějiny a vývoj výtvarného umění, včetně autorit, malířů a sochařů, jimiž se inspiruje a nechává je na sebe působit. Zároveň za uplynulé tři dekády získal natolik suverénní výraz a postavení na uměleckém poli, že analogicky vstupuje do dialogu s vlastními díly, navazuje na témata otevřená v minulosti, vnímá je však z odlišné perspektivy, v jiném kontextu a v závislosti na dané zkušenosti a momentálním stavu. Na zastoupených obrazech v mnoha variacích Róna rozpracovává válečné konflikty a jejich důsledky, zpodobení ukřižovaného Krista, nové pojetí zátiší vanitas anebo odlišné představy, perspektivy a hodnoty západního a mimoevropského domorodého světa,“ uvádí kurátorka výstavy Barbora Půtová.

„Expresivní výrazovostí a naturalismem Róna předává závazné poselství a společenskou kritiku, konstatuje palčivý stav a problémy společnosti a apeluje na závažnost a následky implicitního nebezpečí. Zdánlivě neslučitelné protiklady se v jeho díle doplňují a posilují – prvek hrozby a naléhavosti námětové a kompoziční výstavby vstupuje do kontrastu s poetikou barevného ztvárnění. K tomu používá ikonografický rejstřík vyzývající k zastavení anebo přímé reakci. V obrazech se objevuje nejstarší a nejbohatěji rozvinuté téma křesťanské ikonografie např. ukřižování Krista. Na smrt v podobě Krista na kříži následuje volné zpracování zátiší vanitas, jímž Róna upozorňuje nejenom na konečnou povahu života, vědomí smrti a zániku, ale i na úlohu a význam hodnot ve společnosti,“ dodává.

Čtěte další články na téma Jaroslav Rónavýstava

Foto a zdroj: Trafo Gallery