30. dubna 2011 –– události –– Kateřina Farná

Pražská Galerie Jaroslava Fragnera představuje tvorbu legendárního architektonického studia Sial, které má na svědomí takové ikony české architektury, jako jsou pražský obchodní dům Máj, televizní vysílač na Ještědu nebo dnes již neexistující obchodní dům v Liberci. Expozice je otevřena do 22. května.

Sial je na výstavě prezentován prostřednictvím fotografií, originálních kreseb a plánů, modelů staveb nebo videa. Návštěvníci se tak blíže seznámí s historií i detaily jak realizovaných projektů, tak i těch, které skončily již ve formě návrhů a soutěžních konceptů.

Architekti Sialu stáli mimo jiné za vznikem vily legendární české režisérky Věry Chytilové, návštěvníci se také dozví, jaké požadavky tato vynikající filmařka měla a na co kladli tvůrci interiéru největší důraz.

„Zásadní přínos Sialu pro českou architekturu 20. století netkví jen ve zprostředkování tendencí, které se neslučovaly či přímo byly v rozporu s oficiální doktrínou, nýbrž i ve vytvoření invenčního a svobodomyslného prostředí, zaštitovaného osobností Karla Hubáčka,“ uvádí organizátoři.

Sial (tedy Sdružení inženýrů a architektů Liberec) bylo založeno v roce 1968, kdy se zformovalo ze skupiny architektů a konstruktérů dříve pracující pro liberecký Stavoprojekt. Jeho vůdčími osobnostmi byli architekti Karel Hubáček a Miroslav Masák a statici Zdeněk Patrman a Václav Voda. V 60. a 80. letech mělo toto sdružení až šedesát členů, včetně osobností jako John Eisler, Martin Rajniš, Emil Přikryl nebo Zdeněk Zavřel.

„Slibný rozvoj aktivit Sialu však narušil nástup normalizace. Politický režim házel Sialu klacky pod nohy, jeho členy donutil vrátit se do Stavoprojektu a zakázal jeho publicitu v domácím tisku. Liberečtí architekti se ale nevzdali. Podařilo se jim probít k zakázkám v zahraničí, od roku 1980 se úspěšně zúčastňovali velkých architektonických soutěží na Západě,“ doplňují tvůrci výstavy.

Expozice je putovní, dále se přesune nejen do Chebu nebo Plzně, ale i do zahraničí. Za zmínku stojí i rozsáhlá čtyřsetstránková kniha nakladatelství Arbor Vitae.

Foto a zdroj: GJF