12. září 2012 –– události –– Michaela Kubinová

Hlavním kurátorem letošního 13. bienále je známý britský architekt David Chipperfield. Tématem rozsáhlé architektonické výstavy, jak už název Common Ground napovídá, je význam prostoru tvořeného budovami ve sféře politické, sociální a veřejné. Chipperfield tak zdůrazňuje důležitost role architektury v souvislosti se vznikem kvalitního veřejného prostoru v rámci města.

Zároveň by architektům rád připomněl, že je potřeba věnovat pozornost nejen stavbám estetickým, jakými jsou muzea a divadla, ale i těm pozornost méně přitahujícím, například úředním budovám a domovům sociálně slabších. Na seznamu spolupracujících architektů se letos objevují známe osobnosti jako Zaha Hadid, Jean Nouvel, Alvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, Paulo Mendes da Rocha, Peter Zumthor, Alejandro Aravena, Norman Foster, OMA a přes dvě stě dalších architektonických studií.

Autor celého konceptu Chipperfield se také nebyl schopný ztotožnit s myšlenkou areálu zastavěného pavilony, které fungují naprosto nezávisle, tak jako dnes pracují jednotliví architekti, až příliš individuálně. Proto se snaží dát celému výstavnímu prostoru jednotné téma a provázanost tak, aby všichni architekti působili, jak už bylo dříve zmíněno, na společné půdě. Celá výstava se zaměřuje zejména na srovnávání současnosti s nedávnou minulostí, zdá se poměrně konzervativní, lidská a přiměřená.

Tradičně se celá akce odehrává na dvou místech v Arsenale a v Giardini a návštěvníkům je otevřena od 29. srpna do 25. listopadu. Benátské bienále je tak rozsáhlé, že zde prakticky není možné všechny expozice ani vyjmenovat, proto se budu krátce věnovat jen těm opravdu výjimečným a obzvláště zdařilým. Zlatého lva za nejlepší pavilónovou expozici získalo Japonsko s kurátorem Toyem Item. Společně s dalšími třemi architekty vytvořil výstavu s názvem Home-for-all, prezentující projekt pro lidi, kteří ztratili své domovy během tsunami v roce 2011. Autoři si velmi citlivým způsobem kladou otázku, co mohou architekti pro obyvatele měst v tísni všechno udělat.

Čestným uznáním se může pyšnit polský pavilon, který je na pohled úplně prázdný. Jeho koncept je však velice silný, zprostředkovává a zesiluje zvuky zvenčí, chová se jako hudební nástroj. Stejné ocenění získal rovněž ruský pavilon, zejména za formu, jakou prezentuje projekt výzkumného centra Strolkovo. Jako jeden z mála pavilonů působí velmi futuristicky a návštěvník v něm získává informace pomocí tabletu. Pavilon Spojených států dokázal srozumitelným a kreativním způsobem představit aktivity občanských sdružení za posledních 50 let a získal také čestné uznání.

Mezi další zdařilé výstavy v rámci pavilonů bezpochyby patří ta německá s tématem Reduce, Reuse, Recycle. Jedná se o fotografie konvertovaných poválečných staveb, které si návštěvníci prohlížejí na typických benátských lávkách. Zlatého lva za životní výkon převzal Alvaro Siza. Za výstavu v mezinárodním pavilonu získala nejvyšší ocenění dvojice Urban-Think Tank za obzvláště zajímavý projekt vertikálního slumu. Cino Zucchi ve své expozici výrazně zpochybňuje architekturu originální za každou cenu a z bienále si odváží čestné uznání.

DesignVid.cz nabízí článek Jak se stavělo 13. bienále architektury v Benátkách

Čtěte všechny články na téma Benátkybienále

Foto a zdroj: La Biennale