13. září 2012 –– události –– Michaela Kubinová

Na benátském architektonickém bienále vystavují vždy Česká a Slovenská republika ve společném pavilonu a pravidelně se střídají. Letošní příprava konceptu výstavy připadla Slovensku. Z celkem 30 soutěžních návrhů byl vybrán projekt Asking Architecture architekta Jána Perneckého, který má v návštěvnících vyvolat především otázky a snahu na ně odpovídat.

Funkcionalistický pavilon z roku 1925, jehož autorem je Otakar Novotný, letos hostí zcela jiný druh výstavy, než byl doposud zvyklý. Prostor pavilonu, vymezený čtyřmi stěnami s nečitelnými nápisy v rozích, je téměř prázdný, nachází se v něm pouze stolek s tablety neboli dotykovými počítači. Změnila se nejen forma expozice, ale i její téma. Nejedná se o klasické architektonické projekty, ale spíše o umělecké a kulturní iniciativy neziskových organizací a umělců.

Tímto zaměřením se československá expozice velmi blíží té americké, která na bienále získala jedno z ocenění. Spojené státy však představují nejen projekty současné, ale i ty realizované během posledních 50 let. Formou prezentace se pavilon Čechů a Slováků dá zase přirovnat k rovněž oceněnému ruskému pavilonu, který používá tablety ke čtení QR kódů odkazujících na architektonický projekt Strolkovo.

Kurátor Pernecký vsadil na virtuální prostor, prezentující jednotlivé projekty. Návštěvník si je však musí najít pomocí tabletu vybaveného kamerou a speciálním softwarem, který zaznamenává jejich polohu. Při správném zaměření umístění projektu se na tabletu okamžitě objeví virtuální exponáty. Jedná se o určitou formu hry, návštěvníci nedostanou nic zadarmo a musí se do celé přehlídky zapojit a stát se tak její součástí.

Srovnat se bohužel nedá finanční stránka ruské a československé výstavy. Rusové mají pro návštěvníky k dispozici 100 tabletů, Češi a Slováci jen devět. Naší národní expozici se navíc nevyhýbají ani technické problémy a dle ohlasů se ambice kurátorů zdají příliš vysoké. Návštěvníci si stěžují na přílišnou časovou i intelektuální náročnost. Pověst pavilonu však dokázaly výrazně vylepšit přednášky a diskuze významných architektů. Na jeho půdě například působil argentinský architekt Hernan Diaz Alonso.

Čtěte samostatný článek Benátky pořádají bienále architektury plné hvězd

Foto a zdroj: 4AM